Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 23.7.2017

 

16. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + rodiče a ostatní + příbuzné

 

8:45

Předmostí

Hodová mše svatá – Novokněz P. Jan Berka – Za farníky

9:00

Přerov

Mše svatá – Na poděkování Pánu Bohu za 55 let šťastného manželství, vyslyšení

                    proseb a za živou a + rodinu

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + rodiče Marii a Jaroslava Bílkovy

14:30

Předmostí

Příběh Máří Magdaleny – Zpěvy a biblické tance

15:00

Předmostí

Adorace a novokněžské požehnání – P. Jan Berka

15:30

Předmostí

Posezení na farní zahradě v Předmostí

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Ladislava Zbranka, rodiče, sourozence, Boží požehnání

                    pro živou rodinu a za DO

 

Pondělí  24.7.2017

 

Pondělí 16. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + Jarmilu Grünfeldovou, za živou rodinu a DO

 

18:00

Šířava

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá

 

 Úterý   25.7.2017

Svátek sv. Jakuba, apoštola

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodinu Horákovu, Kočí a Bubeníkovu a za DO

 

16:00

Sonus

Kontaktní den Maltézské pomoci

18:00

Šířava

Společenství modlitby růžence

 

 Středa  26.7.2017

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

8:00

Přerov

Mše svatá

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + rodinu Novákovu, za Jaroslava Koutného a celou živou a + rodinu a DO

 

Čtvrtek  27.7.2017

Památka sv. Gorazda a druhů

8:00

Přerov

Mše svatá

 

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

17:30

Čekyně

Mše svatá v kapli v Čekyni

 

 Pátek   28.7.2017

Pátek 16. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

 

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 – 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá – Na poděkování za 30 let společného života s prosbou o Boží

                    požehnání do dalších společných let

 

 Sobota  29.7.2017

Památka sv. Marty

10:00

Přerov

Křty dětí

 

17:30

Podolí

Mše svatá v kapli v Podolí

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Mikuláše Voláka, vnučku Markétu, obojí rodiče, za živou rodinu a DO

 

Neděle 30.7.2017

 

17. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za farníky

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + Mons. Ferdinanda Bílka

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za živou a + rodinu Kostrbelovu, Grentkovu a Trefilkovu a DO

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Ludmilu a Josefa Zatloukalovy, syna a snachu

 

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Úklid kostela, skupina „C“ – Čtvrtek 3.8. Přerov 15:00.

Zpovídání před hody – Pátek 4.8. Přerov 16:00 – 18:00.

Ranní mše svatá první soboty – Sobota 5.8. Přerov 8:00.

Mariánské večeřadlo – Sobota 5.8. Předmostí 17:30.

Hody v Přerově – Neděle 6.8.

       9:00 Hlavní hodová mše svatá: P. Jan Larisch

     10:15 Sváteční slovo k hodům na náměstí TGM

     10:30 Hodová mše svatá: P. Jan Larisch

     14:00 Adorace a svátostné požehnání

     14:30 Novokněžské požehnání: P. Jan Berka

     15:00 Prohlídka kostela s výkladem paní Mollinové

     15:00 Společné setkání na farní zahradě, hry a soutěže pro děti CPR

 

Farní prodejna je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 23. 7. 2017

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Dnes slavíme v Předmostí hody. Odpoledne bude v 14:30 Příběh Máří Magdaleny, pásmo zpěvů a biblických tanců, pak v 15:00 adorace a novokněžské požehnání a od 15:30 posezení na farní zahradě. Všechny do Předmostí zveme.

·       Vyšlo nové číslo našeho časopisu, kde kromě jiného najdete program přerovských hodů, které budou v neděli 6. srpna.

 

 Přerov: 

·       Minulý týden při měsíční sbírce se vybralo 21.000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

 Předmostí: 

·       Minulý týden při měsíční sbírce se vybralo 3.300,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.