Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 21. 1. 2018

 

3. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Na úmysl dárce

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá – Za farníky

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + Antonína Stokláska a manžely Vavříkovy, živou a + rodinu

                    Stokláskovu a Vavříkovu

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + Vladislava Malanta a za živou a + rodinu

15:00

Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Jaroslava Kryšku, rodinu Kryškovu a Zemanovu a Boží požehnání

                    pro živou rodinu

19:30

Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Pondělí 22. 1. 2018

 

Pondělí 3. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Na poděkování Pánu Bohu za 82 let života s prosbou o dar

                    zdraví pro těžce nemocnou osobu

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

18:00

Předmostí

Mše svatá

18:45

Předmostí

Náboženství pro dospělé

Úterý 23. 1. 2018

Úterý 3. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za rodinu Kratochvílovu, Ondřichovu a Křivánkovu

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

16:30

Pavlovice

Začátek kurzu CPR „Klíč ke zdravým vztahům v rodině“

17:00

Sonus

Přednáška Křesťanské akademie

18:00

Sonus

Společná modlitba růžence

 Středa 24. 1. 2018

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

8:00

Přerov

Mše svatá

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

9:00

Fara

Redakční rada časopisu

17:30

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi

18:00

Přerov

Mše svatá – Na poděkování za dar života s prosbou o pomoc a ochranu

                    do dalších let pro celou rodinu

Čtvrtek 25. 1. 2018

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

8:00

Přerov

Mše svatá

 

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

17:30

Sonus

Příprava dospělých na biřmování

19:30

Fara

Modlitby matek

 Pátek 26. 1. 2018

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

8:00

Přerov

Mše svatá

Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace za volbu prezidenta 16:00 – 17:50

18:00

Přerov

Mše svatá – Za + Václava Štukavce a živou rodinu Štukavcovu a Bosanovu

19:00

Přerov

Večer chval

 Sobota 27. 1. 2018

Sobota 3. týdne v mezidobí

9:00

Sonus

Schůzka ministrantů

 

11:00

Přerov

Křty dětí

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Marii a Antonína Juříčkovy a Naděždu Konečnou s manželem

20:00

Kokory

Farní ples v Kokorách

Neděle 28. 1. 2018

 

4. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za živou a + rodinu Mrázkovu, obojí rodiče a DO

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:45

Předmostí

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

9:00

Přerov

Mše svatá – Za rodiče Winterovy a dceru Evičku

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za farníky

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + manžela a jeho rodiče a za živou rodinu

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Pastorační rada farnosti Předmostí – Pondělí 29. 1. Předmostí 18:45.

Setkání společenství křesťanských žen – Úterý 30. 1. Sonus 16:00.

Přednáška Křesťanské akademie v úterý 30. ledna je zrušena.

Modlitby za Charitu – Středa 31. 1. Fara 15:00.

Mše svatá pro školní děti s přípravou na přijímání – Středa 31. 1. Přerov 18:00.

Setkání katechetů děkanátu – Středa 31. 1. Fara 18:45.

Úklid kostela, skupina „B“ – Čtvrtek 1. 2. Přerov 15:00.

Katecheze pro dospělé – Čtvrtek 1. 2. Sonus 17:30.

Zkouška scholy dospělých – Čtvrtek 1. 2. Sonus 19:00.

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Pátek 2. 2. Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 – Předmostí ve čtvrtek v 18:00.

Spolčo mládeže – Pátek 2. 2. Fara 19:30.

Ranní mše svatá první soboty – Sobota 3. 2. Přerov 8:00.

Mariánské večeřadlo – Sobota 3. 2. Předmostí 16:30.

Karneval pro děti – Neděle 4. 2. Sonus 15:00.

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 21. 1. 2018

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Dnes je pravidelná měsíční sbírka.

·       Začátek kurzu „Klíč ke zdravým vztahům v rodině“ je v úterý v 16:30 v Pavlovicích.

·       Přednáška Křesťanské akademie bude v úterý v 17:00 na Sonusu.

·       Otec arcibiskup nás vyzývá k modlitbě za volbu prezidenta. Tichá adorace bude v pátek od 16:00 v kostele sv. Vavřince.

·       Večer chval bude v pátek v 19:00 u Sv. Vavřince, více informací je v časopise a na plakátcích.

·       Schůzka ministrantů bude v sobotu v 9:00 na Sonusu.

·       Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo pastoračního asistenta. Jeho úkolem bude podporovat farní aktivity a dobrovolné spolupracovníky ve všech farnostech děkanátu. Podrobnosti najdete na plakátcích, v časopise a na webu. Zájemci se mohou hlásit na arcibiskupství nejpozději do poloviny února.

·       Tradiční jednodenní postní duchovní obnova na Sonusu bude v sobotu 17. února. Program je stejný jako každý rok a letošní téma je „Prorok Jonáš - vzpurný věřící“. Přihlašovat se můžete v zákristii nebo v prodejně na faře, při přihlášení se vybírá 50,- Kč. Více informací najdete na plakátcích. Všechny zveme.

·       Kdo se chce účastnit duchovní obnovy pro biřmovance 11. až 13. května na Velehradě, ať se do konce ledna přihlásí u děkana.

·       Další farní oběd bude v neděli 25. února na Sonusu. Všichni jsou zváni. Přihlašovat se můžete v zákristii nebo v prodejně na faře. Cena 100,- Kč, pro děti poloviční porce 50,- Kč.

·       Při Tříkrálové sbírce se vybralo celkem 907 tisíc korun, z toho 170 tisíc korun v Přerově a jeho částech. Oblastní charita všem koledníkům a všem dárcům velmi děkuje.

·       Prohlášení Arcibiskupství olomouckého: Na stále opakované útoky a pomluvy ze strany Byzantského katolického patriarchátu už dlouho neodpovídáme, protože počítáme s tím, že rozumní čtenáři snadno odhalí jejich zmatenost. V tyto dny však dostáváme dotazy na veřejné dopisy této skupiny, které jsou šířeny dokonce i elektronickou poštou z obecních úřadů. Proto považujeme za nutné podat informaci o této skupině, kterou založil bývalý kněz naší arcidiecéze. ThDr. Antonín Dohnal přijal řeholní jméno Eliáš, prohlásil se za biskupa a skupinou, kterou založil, se nechal svévolně prohlásit za patriarchu, čímž se dostal do církevních trestů. Sám pak vyhlásil exkomunikaci na papeže Jana Pavla II. a později i na papeže Benedikta XVI. a papeže Františka a také na většinu katolických biskupů světa. Část tohoto společenství žije na Ukrajině a část v Česku, protože někteří byli z Ukrajiny vypovězeni pro podporování proruských separatistů. Ve svých prohlášeních odvážně hájí některé významné lidské i evangelní hodnoty důležité jak pro církev, tak pro lidstvo. Zároveň je spojují se svými zvláštními pohledy a nestydí se používat nedoložená tvrzení, dohady a pomluvy. Tak se snaží i nyní zasáhnout do předvolebního boje u nás pomlouváním prezidentského kandidáta prof. Drahoše. V Česku nejsou registrovanou náboženskou společností, i když se o to opakovaně snažili. V poslední době sami sebe označují za sektáře. Jejich mnohé postoje nelze považovat za shodné s katolickou církví, ani za lidsky vyzrálé a rozumné. Katolická církev se od jejich aktivit distancuje. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

 

 Přerov: 

·       Pro ty, kdo nám v minulém roce poslali finanční dary na účet, máme připravena potvrzení o daru, která si mohou vyzvednout na faře. Za dary moc děkujeme.

·       Po deváté: Teď po mši svaté zveme všechny na faru k posezení u kávy a čaje. Je otevřena farní prodejna a knihovna.

 

 

 Předmostí: 

·       Příští neděli po mši svaté bude setkání na faře.