Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 17.9.2017

 

24. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + manžela, rodiče z obou stran a DO

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá – Za farníky

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodinu Gavendovu a DO

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Za živou a + rodinu a na úmysl dárce

10:30

Dluhonice

Hodová mše svatá v kapli v Dluhonicích

15:00

Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Václavu Zemanovou, manžela, syna a Boží požehnání

                    pro živou rodinu

19:30

Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Pondělí  18.9.2017

 

Pondělí 24. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Na poděkování za dary a milosti, za dar zdraví a šťastnou

                    hodinu smrti a dar věčné spásy

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

14:00

Šířava

Pohřeb: Josef Barbořík

16:00

Fara

Setkání seniorů

18:00

Šířava

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá

 Úterý   19.9.2017

Úterý 24. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + dceru Romanu Vránovou a celou živou a + rodinu

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

16:00

Sonus

Setkání společenství křesťanských žen

17:00

Pavlovice

Seminář Centra pro rodinu: Jak posílit sebevědomí dítěte

18:00

Šířava

Společenství modlitby růžence

 Středa  20.9.2017

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

8:00

Přerov

Mše svatá

Každou středu v 9:00 na Sonusu je Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

17:00

Sonus

Spolčo pro děti 2. až 5. třídy

18:30

Přerov

Mše pro školní děti – Za + rodinu Hejlovu a + Jana Zezulku a za celou živ. rodinu

Čtvrtek  21.9.2017

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

8:00

Přerov

Mše svatá

 

9:00

Pavlovice

Beseda pro maminky CPR

16:00

Fara

Setkání františkánského společenství

17:30

Sonus

Příprava dospělých na biřmování

17:30

Čekyně

Mše svatá v kapli v Čekyni

18:00

Předmostí

Tichá eucharistická adorace v Předmostí 18:00 – 19:00

19:30

Fara

Modlitby matek

 Pátek   22.9.2017

Pátek 24. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 – 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + manžela a tatínka Jaroslava Netopila, za vnučku Janičku a DO

 Sobota  23.9.2017

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 

Křtiny

Společná pouť do Křtin, odjezd v 7:30

 

 

Přerov

Dnes není večerní mše svatá a intence je přesunuta na neděli 9:00

Neděle 24.9.2017

 

25. neděle v mezidobí

 

 

Den díků za úrodu v Přerově a Předmostí

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

7:30

Šířava

Mše svatá – Za dar zdraví a ochranu Boží a přímluvu Panny Marie

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:45

Předmostí

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + sestru, dva švagry a za Boží požehnání pro jejich živou rodinu

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Za + manžela Stanislava, rodiče z obou stran a DO

18:30

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Zámrzkou, + tetu a strýce Barvíkovy a

                    + tetu Marii Zoubkovou

 

 

Plánovaná ekumenická panelová diskuze letos není.

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Náboženství pro dospělé – Pondělí 25. 9. Předmostí 18:45.

Redakční rada časopisu – Středa 27. 9. Fara 9:00.

Úklid kostela, skupina „C“ – Středa 27. 9. Přerov 15:00.

Modlitby za Charitu – Středa 27. 9. Fara 15:30.

Slavnost sv. Václava, státní svátek – Čtvrtek 28. 9. Mše svaté: Přerov 9:00 a 18:30 – Předmostí 8:45.

Posezení na farní zahradě – Čtvrtek 28. 9. Fara 15:00.

Adorační den u Sv. Michala – Pátek 29. 9. Šířava od 14:00 tichá eucharistická adorace se společným zakončením v 18:00.

Hodová mše svatá v kostele sv. Michala – Pátek 29. 9. Šířava 18:30.

Drakiáda – Neděle 1. 10. U hvězdárny 15:00.

Farní prodejna je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 17. 9. 2017

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Setkání seniorů je v pondělí v 16:00 na faře v Přerově.

·       Seminář Centra pro rodinu na téma „Jak posílit sebevědomí dítěte“ bude v úterý v 17:00 v Pavlovicích.

·       Spolčo pro děti 2. až 5. třídy bude ve středu v 17:00 na Sonusu. Všechny děti zveme. Více informací na plakátcích, v časopise nebo u Aničky Štěpánové.

·       Mše svatá pro školní děti bude ve středu večer.

·       V sobotu bude společná pouť do Křtin, a proto nebude v Přerově večerní mše svatá.

·       Příští neděli budeme slavit den díků za úrodu.

·       Posezení na farní zahradě v Přerově bude 28. září od 15:00. Všechny zveme ke společnému setkání. V případně nepříznivého počasí bude posezení na Sonusu.

·       Na biskupské svěcení do Olomouce se můžete přihlašovat v zákristii nebo v prodejně na faře, cena 50,- Kč. A to nejpozději do neděle 1. října.

·       Tradiční duchovní obnova na Velehradě bude 10. až 12. listopadu. Více informací je na plakátcích a v časopise. Přihlašovat se můžete ve farní prodejně.

 

 Přerov: 

·       Dnes je sbírka na opravu kaple sv. Jiří.

·       Adorační den v kostele sv. Michala bude v pátek 29. září. Prosíme, zapište se vzadu v kostele do rozpisu adoračních služeb. Děkujeme.

·       Po deváté: Po mši svaté všechny zveme na faru k posezení u kávy a čaje. Také je otevřena farní prodejna a knihovna.

 

 Předmostí: 

·       Dnes je pravidelná měsíční sbírka.

·       Tichá eucharistická adorace bude v Předmostí ve čtvrtek od 18:00 do 19:00.

·       Příští neděli po mši svaté bude setkání na faře.