Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 19. 11. 2017

 

33. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za rodinu Kubíčkovu, Handlovu, Nesvadbovu, Holubovu a DO

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá – Za farníky

9:00

Přerov

Mše svatá – Na poděkování Pánu Bohu za život s prosbou o Boží milosrdenství

                    pro celou živou a + rodinu

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Na úmysl dárce

18:30

Přerov

Mše svatá – Za živou rodinu Navrátilovu, za + manžela a maminku a DO

Pondělí 20. 11. 2017

 

Pondělí 33. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžela Elemíra, za jeho + maminku, za mé + rodiče,

                    za živou rodinu a za DO

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

16:00

Fara

Setkání seniorů

18:00

Předmostí

Mše svatá

 Úterý 21. 11. 2017

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

8:00

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu a za těžce nemocného dědečka

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

18:00

Sonus

Společenství modlitby růžence

 Středa 22. 11. 2017

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

8:00

Přerov

Mše svatá

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

9:00

Fara

Redakční rada časopisu

17:30

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi

18:00

Přerov

Mše svatá – Na úmysl dárce

Čtvrtek 23. 11. 2017

Čtvrtek 33. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

 

9:00

Pavlovice

Beseda pro maminky

15:00

Přerov

Úklid kostela, skupina „C“

17:30

Sonus

Promítání videa: Primice 24. 6. 1995

18:00

Předmostí

Tichá eucharistická adorace

19:00

Sonus

Zkouška scholy dospělých

 Pátek 24. 11. 2017

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

8:00

Přerov

Mše svatá

Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 – 17:50

18:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžela Zdeňka Nečesaného, Boží ochranu pro živ. rodinu

 

Sonus

Akce pro mládež

 

Pavlovice

Polovíkend pro matky a dcery

 Sobota 25. 11. 2017

Sobota 33. týdne v mezidobí

8:00

Fara

Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově na leden, únor a březen

 

9:00

Sonus

Schůzka ministrantů

11:00

Přerov

Křty dětí

17:30

Podolí

Mše svatá v kapli v Podolí

18:30

Přerov

Mše svatá – Na úmysl dárce

Neděle 26. 11. 2017

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + manžela, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:45

Předmostí

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodinu Vavrouchovu a Hubáčkovu

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + Vladimíra Judase, manželku Marii a DO

15:00

Sonus

Povídání s promítáním o cestě do Santiaga

18:30

Přerov

Mše svatá – Za farníky

19:30

Sonus

Příprava mládeže na biřmování

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Náboženství pro dospělé – Pondělí 27. 11. Předmostí 18:45.

Setkání společenství křesťanských žen – Úterý 28. 11. Sonus 16:00.

Úklid kostela, skupina „A“ – Středa 29. 11. Přerov 8:45.

Modlitby za Charitu – Středa 29. 11. Fara 15:30.

Spolčo dětí – Středa 29. 11. Sonus 16:30.

Pastorační rada farnosti Přerov – Středa 29. 11. Fara 18:45.

Přednáška Křesťanské akademie - Čtvrtek 30. 11. Sonus 17:00.

Katecheze pro dospělé – Čtvrtek 30. 11. Sonus 17:30.

Modlitby matek – Čtvrtek 30. 11. Fara 19:30.

Beseda pro maminky a tvoření adventní věnců CPR – Pátek 1. 12. Pavlovice 9:00.

Ranní mše svatá první soboty – Sobota 2. 12. Přerov 8:00.

Vystoupení dětí církevní mateřské školy a tvoření adventních věnců na Sonusu – Sobota 2. 12. Sonus 15:00.

Mariánské večeřadlo – Sobota 2. 12. Předmostí 16:30.

Mikulášská besídka pro děti – Neděle 3. 12. Sonus 16:00.

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 19. 11. 2017

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Setkání seniorů bude zítra v pondělí v 16:00 na faře v Přerově.

·       Tichá eucharistická adorace bude v Předmostí ve čtvrtek v 18:00.

·       Promítání videa z primice z roku 1995 bude ve čtvrtek v 17:30 na Sonusu.

·       Schůzka ministrantů bude v sobotu v 9:00 na Sonusu.

·       Povídání s promítáním o putování do Santiaga de Compostela bude příští neděli odpoledne v 15:00 na Sonusu, všechny zveme. Více informací najdete na nástěnkách a v časopise.

 

 Přerov: 

·       Dnes je pravidelná měsíční sbírka na opravu kaple sv. Jiří.

·       Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově na leden, únor a březen bude v sobotu ráno v 8:00 na faře.

·       Po deváté: Teď po mši svaté zveme všechny na faru k posezení u kávy a čaje. Také je otevřena farní prodejna

a knihovna.

 

 Předmostí: 

·       Dnes je pravidelná měsíční sbírka.

·       Příští neděli po mši svaté bude setkání na faře.

·       Kdo je ochoten vzít si na starost květinovou výzdobu našeho kostela, ať se přihlásí u děkana a domluví se s ním. Děkujeme.