Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 9. 12. 2018

 

                                                2. neděle adventní

7:30

Šířava

Mše svatá – Za živou a + zemřelou rodinu

 

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá  

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + Antonína Stokláska, manžely Vavříkovy, živou a + rodinu Stokláskovu a Vavříkovu

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za živou a + rodinu Punčochářovu a Veřmiřovskou

16:00

Přerov

Mikulášská besídka - Sonus

18:30

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Velechovu a Chráskovu a tetu Martu

 

 

 

Pondělí 10. 12. 2018

 

pondělí po 2. neděli adventní

6:00

Předmostí

Mše svatá

 

8:00

Přerov

Mše svatá

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

18:00

Sonus

Společná modlitba růžence

Úterý 11. 12. 2018

úterý po 2. neděli adventní

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + rodiče z obou stran a za celou živou a + rodinu, za dar zdraví a DO

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

18:00

Sonus

Společenství modlitby růžence

 

 Středa 12. 12. 2018

středa po 2. neděli adventní

6:45

Přerov

Mše svatá

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Roberta Kosteleckého, za živou rodinu a DO

 

Čtvrtek 13. 12. 2018

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

8:00

Přerov

Mše svatá

 

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

 

16:00

Přerov  

Setkání SFŘ- fara

 

17:00

Přerov

Setkání Fatima - fara

 

 Pátek 14. 12. 2018

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

8:00

Přerov

Mše svatá

 

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 – 18:25

18:30

Přerov

Mše svatá – Za + Ladislava Horváta a syna Ladislava Horváta a pozůstalé

19:30

Přerov

Koncert

 

 Sobota 15. 12. 2018

sobota po 2. neděli adventní

6:45

Přerov

Mše svatá

 

8:30

Přerov

Předvánoční svatá zpověď (8:30 – 11:00)

 

17:30

Újezdec

Mše svatá

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu, manžela, sestru a DO

 

 

Neděle 16. 12. 2018

 

                        3. neděle adventní

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + Josefa Bredu, rodiče, bratry, švagry, živou rodinu a DO

 

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za + Jana Chmelaře

10:30

Přerov

Mše pro rodiny – Za + prarodiče Bílkovy, jejich děti a za živou rodinu

15:00

Přerov

Good Work - koncert

 

18:30

Přerov

Mše svatá – Za farníky

 

 

  Další informace:

www.farnostprerov.cz  

 

Úklid kostela, skupina „C“ – čtvrtek 20.12. Přerov 15:00.

Roráty Předmostí - 17. 12. v 6:00.

Roráty v Přerově - 19. 12. a 22. 12. v 6:45 se snídaní pro děti na faře.

Dluhonice koncert Vokálu -17. 12. v 18:00.

Přerov koncert – 18. 12. v 18:00.

Přerov nám. T. G. M. – 23.12. v 16:00 Živý Betlém.

Přerov – Mše sv. 24.12. – v 15:00 (pro děti), 21:00.

Předmostí – Mše sv. 24.12. v 21:00.

 

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky v neděli 9.12. 2018

 

 Přerov a Předmostí: 

·         Přečíst svátky tohoto týdne.

·         Dnes po mši svaté v 9:00 a v 10:30 bude Misijní Romský jarmark.

·         Mikulášská besídka pro děti bude dnes odpoledne v 16:00 na Sonusu. Všechny děti s rodinami zveme.

·         Ve čtvrtek bude setkání SFŘ  v 16:00 na faře a také bude setkání Fatimy v 17:00 na faře.

·         Modlitby mládeže budou v pátek v 19:30 Kojetíně.

·         Koncert školy na Šířavě bude v pátek v 19:30 u sv. Vavřince v Přerově.

·         Pastorační kurz bude v sobotu na Sonusu v 8:30.

·         Koncert skupiny Good Work bude v neděli 16. 12. v 15:00 Přerově.

·         Animátoři budou mít setkání v neděli 16. 12. v 17:00 na faře v Přerově.

·         Schůzka ministrantů bude po sobotní rorátní mši svaté na faře.

·         Zpovídání před vánočními svátky bude v sobotu 15. 12. od 8:30 do 11:00 hodin. Prosím využijte této příležitosti.

·         Příští neděli 16. 12. bude Misijní jarmark od 11:30 do 12:00 u sv. Vavřince. Více informací na plakátcích.

·         Oznamujeme změnu konání 24. Farního plesu. Původní termín 19. ledna se přesouvá na 2. února 2019 od 20,00 hod v Městském domě. Cena slosovatelné vstupenky je 200 Kč a bude se prodávat od 3. ledna v farní prodejně. I letos, Vás chci požádat o Vaši štědrost do plesové tomboly. Své dary, můžete ponechávat též ve farní prodejně. Děkuji

 

 

 Přerov: 

·         Setkání pastorační rady bude ve středu v 19:15 na faře.

·         Setkání akolytů a kostelníků bude ve čtvrtek v 19:00 na faře.

·         Rorátní mše sv. budou ve středu a v sobotu v 6:45 a poté jsou děti zvány na faru ke snídani.

·         Po deváté: Po mši svaté všechny zveme na faru k posezení u kávy a čaje. Také je otevřena farní prodejna a knihovna.

 

 

 

 Předmostí: 

·         Rorátní mše sv. bude v pondělí v 6:00. Večerní mše sv. nebude.

·         Zpovídání před vánočními svátky bude v pondělí 17. 12. od 17:00 hodin v kostele.

·         Setkání pastorační rady bude příští středu 19. 12. v 19:30 na faře.