Charita Přerov, Charita Kojetín

Oblastní charita Přerov

Základní informace a kontaktní údaje.

Charita Kojetín

Více informací a kontakty na adrese: www.kojetin.charita.cz

Slovo z Charity

Domácí hospicová péče

Moto:                                            „Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec.

            Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním.

            Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

 

Kavárna pro seniory

Centrum Sonus

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Kavárna pro seniory: Wachau - údolí Dunaje

Ve středu 10. 5. 2017 od 16 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku s promítáním fotografií. O Wachau - údolí Dunaje bude vyprávět Jiří Balcárek. Těšíme se na Vás. 

Postní almužna 2017

Milí farníci,

Slovo z Charity

Milí farníci,

opět se nám blíží doba Tříkrálové sbírky, kterou již dobře znáte.

V loňském roce jsme v Přerově a okolních obcích vybrali 794 590 korun. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se zpět do daného regionu vrací 65%. Druhá část 35% zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je využita na humanitární pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporu charitního díla.

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Slovo z Charity

Milé sestry a bratři,

od září jsme opět zahájili pravidelný program Setkávání seniorů SPOLU. V první polovině roku jsme udělali pár vycházek do okolních kostelů (Troubky, Horní Moštěnice). Protože se vycházky moc líbily, budeme v nich pokračovat, dokud nám to počasí dovolí. Na říjen jsme nachystali vycházku do kostela v Bochoři. Pro ty, kdo mají rádi zvířata, je připravená exkurze na školní farmu Střední zemědělské školy v Přerově. S sebou je možné vzít nějaké pamlsky, jako jsou jablíčka, mrkev, suchý chleba apod.

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín