Charita Přerov, Charita Kojetín

Oblastní charita Přerov

Základní informace a kontaktní údaje.

Charita Kojetín

Více informací a kontakty na adrese: www.kojetin.charita.cz

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy ten nejvhodnější čas seznámit Vás s tím, jak jsme využili výtěžek Tříkrálové sbírky 2017. 

V Přerově a okolních obcích se letos v lednu vybralo 848 146 Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 332 146 Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 516 000 Kč se vrátila zpět do Přerova.

Tříkrálová sbírka v Přerově

Přerov

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Kavárna pro seniory

Centrum Sonus

PC kurz pro seniory

V pondělí 13. 11. 2017 otvíráme nový kurz práce na PC pro seniory. Kurz je určen začátečníkům, zahrnuje celkem 7 devadesátiminutových lekcí, které budou probíhat vždy v pondělí od 14:45  do 16:15 hod. Cena kurzu je 450,- Kč. Bližší informace a přihlášky u M. Krejčířové, tel. 777 729 521. 

Slovo z Charity

Charitní putování do Křtin

Oblastní charita Přerov letos slaví 25. výročí své činnosti. K této příležitosti jsme ve spolupráci s farností Přerov uspořádali pouť do Křtin a Sloupu.

Slovo z Charity

 

 

Milé sestry a bratři,

Slovo z Charity

Kontejner pro Haiti

Již 12 let pomáhá Arcidiecézní charita Olomouc na Haiti. Na podporu místních lidí byla vyhlášena sbírka Kontejner pro Haiti, která bude na ostrov doručena na podzim 2017. Sbírka trvá až do září a potřebné věci můžete donést i na Oblastní charitu Přerov, odkud budou dopraveny do Olomouce a poté na Haiti.

Více o sbírce na našem webu www.prerov.charita.cz nebo na www.haiti.cz.

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín