Kojetín, Měrovice, Křenovice

Farnost Kojetín

Do farnosti náleží město Kojetín (včetně místních částí Koválovice a Popůvky) a také obce Polkovice a Uhřičice, z Kojetína jsou dále spravovány farnosti Křenovice u Kojetína (obec Křenovice) a Měrovice nad Hanou (obce Měrovice a Stříbrnice).

Koncert duchovní hudby

Přerov, sv. Vavřinec

Adventní onova pro mládež

Křenovice

Děkanátní modlitby mládeže

Křenovice

Mateřská škola sv. Josefa

Doba velikonoční se chýlí ke konci. V naší Mateřské škole svatého Josefa v Kojetíně znělo při každodenním vítání radostné ,,Aleluja“ a ,,Vesel se Nebes Královno“. Prožívali jsme společně radost ze vzkříšení. Děti se také dozvěděly o velkém Božím Milosrdenství.

V měsíci květnu jsme oslavovali Pannu Marii.

Děti pilně nacvičovaly také pásmo pro maminky. Největší odměnou byla radost maminek a babiček, které přišly na besídku, aby společně s dětmi prožily Den matek v MŠ.

Fatimské jubileum v Křenovicích u Kojetína

Na letošní rok připadá 100. výročí, kdy se dne 13. 5. 1917 zjevila v portugalské Fatimě třem malým dětem Panna Maria a sdělila jim tři tajemství. Naléhavě děti žádala, aby činily pokání a oběti za spásu hříšníků. Opakovaně zdůrazňovala modlitbu svatého růžence, který je klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru. Zjevení se opakovalo ještě pětkrát, a to vždy 13. dne v měsíci až do října.

Připomínka 250. výročí přenesení milostné sochy

Oslavy 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu, zahájené 11. 2. mší svatou, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a uděloval při ní zároveň svátost nemocných, mají na programu další událost. V sobotu 13. 5. bude požehnána kaple sv. Anny, která stojí v blízkosti silnice mezi Kojetínem a Měrovicemi nad Hanou, na katastrálním území Kojetína, ve vzdálenosti asi 2,5 km od kojetínského chrámu. Tato kaple byla postavena Tobiášem DeMarkem kolem roku 1700.

Žehnání kaple na Domě svatého Josefa v Kojetíně

Neděle 13. 11. 2016 byla pro Dům sv. Josefa – charitní centrum denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením opravdu slavnostním dnem. Byla zde požehnána kaple a zasvěcená Pražskému Jezulátku – Božímu Dítěti. Završilo se tak asi dvouleté úsilí pracovníků, kdy se nevzhledné skladiště proměnilo na kouzelný prostor lákající ke ztišení, rozjímání a odpočinku pro duši. Tento duchovní rozměr je již dlouhou dobu součástí široké nabídky aktivit, které jsou k dispozici uživatelům v Domě sv. Josefa a patří mezi široké pojetí sociální práce.

Kojetínské 250. výročí

Milí věřící z přerovského děkanátu, srdečně Vás zvu do Kojetína, kdy si v sobotu 11.2. 2017 připomeneme 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu. Mši svatou, která začne v 15 hodin, bude celebrovat Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup.

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Stránky

Prihlásit se k odběru Kojetín, Měrovice, Křenovice