Dřevohostice, Pavlovice, Domaželice

Slavnost sv. Václava

Mše svaté:

Přerov 9:00 a 18:30

Předmostí v předvečer 18:00

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

P. Ferdinand Chýlek

(5.2..1888 – 25.2.1941)

Cyrilo-Metodějský kalendář pro letošní rok uvádí mezi Památnými dny měsíce února: Před 75 lety zemřel katolický kněz, pedagog a novinář P. Ferdinand Chýlek. Jeho osobě jsem věnoval v našem časopise vzpomínku v listopadu 2009. Je to už téměř 7 let, a tak dovolte, abych osvěžil naši paměť.

Prihlásit se k odběru Dřevohostice, Pavlovice, Domaželice