Kokory, Majetín, Penčice

Farnost Kokory, Majetín a Penčice

Základní informace o farnostech.

Pouť rodin na sv. Kopečku

Dne 21. května se konala pouť rodin a modliteb za nejmenší. Z naší kokorské farnosti na pouť vyrazilo pět rodin. Někteří šli pěšky ze Samotišek, aby se připojili k motlitbám za nenarozené děti. Mše svatá byla o půl jedenácté. Sloužil ji emeritní olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Celá bazilika byla zaplněna dětmi. Po mši svaté bylo přichystané občerstvení a program pro děti. Chodilo se po stanovištích a plnily se úkoly. Výhrou byla vstupenka do ZOO zdarma. Před bazilikou se děti mohly projet na koni. Do ZOO se těšili všichni.

Hromniční pouť matek

Jako každý rok, tak i letos se 4.2. konala Hromniční pouť matek ve Šternberku, v kostele Zvěstování Panny Marie. Maminky z kokorské farnosti putovaly poprvé minulý rok. I letos se opět domluvily a vyrazily. Nakonec jen tři, ostatní většinou kvůli nemoci musely zůstat doma. Pouť začala modlitbou radostného růžence, při níž byla příležitost ke svaté zpovědi. Po ní následovala v  deset hodin mše svatá, při které matky obětovaly svíci za ochranu a dar víry pro své děti a odvrácení zla od svých rodin.

8. farní ples Kokory doprovázený bohatým programem

 

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Kaplička v Olší u Majtína

Kaplička sv. Metoda v hájku Olší u Majetína je známá celému okolí. Pověst říká, že v Olší kázali novou víru sv. Metoděj a jeho následovníci. Od té doby tu snad stál nad vydatným pramenem dřevěný sloupek s obrazem Panny Marie, jehož vodu lidé pili, jí se omývali a věřili, že spolu s modlitbou dojdou uzdravení. Kaplička byla vystavěna za duchovního správce P. Františka Maloty v letech 1883–1885 na paměť 1000 let od úmrtí sv. Metoděje.

Misijní neděle

V neděli 23. října jsme ve farnosti Kokory oslavili jubilejní Světový den misií, který ustanovil papež Pius XI. před 90 lety. I letos děti zastoupily obyvatele misijních zemí. V převlecích se bohoslužby zúčastnili indiáni, Japonky, černošky, Eskymák, Mexičan, ale také obyvatelky Havaje. Mši svatou obohatili přímluvami, které byly spojeny s nesením 8 obětních darů, které poskytlo Papežské misijní dílo. Děti přinesly v obětním průvodu sedm darů, které byly symbolem vděčnosti, domova, světla víry, poslání, živého slova, nasycení, plodem lidské práce a požehnání.

Pouť kokorských rodin na Velehrad

 

V neděli 11.9. jsme my, „Kokoráci“, navštívili baziliku Nanebevzetí Panny Marie a Svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě. Tato bazilika je součástí Velehradského kláštera a je nejvýznamnějším poutním kostelem České republiky s bohatou historií.

Setkání maminek na Velehradě

V pátek 29. dubna 2016 se šest maminek z farnosti Kokory vydalo na 23. celostátní setkání schönstattských žen a maminek, jako hostující skupinka maminek za ČR. Setkání se konalo na Velehradě v prostorách exercičního domu Stojanov. Čekal nás bohatý program plný přednášek, které vedl P. Stanislav Štefek. Tématem přednášek bylo „Panna Maria, matka milosrdenství“. Páteční program byl zahájen mší svatou, kterou též sloužil P. Štefek.

Dětská křížová cesta v Kokorách

V postní době každou neděli měla u nás v kostele nějaká skupinka křížovou cestu. Např. senioři, maminky, otcové, schola, ale také děti. Sešlo se asi 15 dětí s maminkami. Ti starší, co už uměli číst, četli jednotlivá zastavení a menší děti ke každému zastavení nosily k oltáři symbol. Mezi zastaveními jsme zpívali písničku „Byl jsi tam“ a na klávesy hrála paní Písková. Křížové cesty se účastnily i maminky, které ji celou vedly. Chci bych poděkovat všem maminkám a paní Pískové, že připravily křížovou cestu.

Anežka Jurečková

Stránky

Prihlásit se k odběru Kokory, Majetín, Penčice