Plánujeme (Co bude)

Pozvánka na hody v Tovačově

Vážení farníci přerovského děkanátu,

touto cestou chci pozvat vás všechny i každého jednotlivě na hodovou mši svatou ze slavnosti sv. Václava: bude sloužena v tovačovském farním kostele dne 28. 9. v 8:30. Poté jste zváni k modlitbě za kněze a kčetbě tzv. svatovásclavského seznamu kněží, pronásledovaných nacistickým a komunistickým režimem (tento seznam je každoročně aktualizován, takže při jeho četbě v letošním roce zazní cca. 425 jmen našich statečných pastýřů, kteří pro službu Kristu a jeho církvi trpěli a mnozí v tomto zápase obětřovali svůj život).

Požehnání domácích tvorů

Přerov -  před kostelem sv. Vavřince

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Misijní klubko

Přerov Sonus

Mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Lektorský kurz

Přerov Sonus

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Setkání SFŘ

Přerov - fara

Modlitby matek

Přerov, fara

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)