Plánujeme (Co bude)

Tříkrálová sbírka v Přerově

Přerov

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně

Předmostí

Začátek adoračního dne v Předmostí

Předmostí

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Modlitby matek

Fara v Přerově

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)