Plánujeme (Co bude)

Svatá zpověď na začátek školního roku

Přerov, sv. Vavřinec

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Den otevřené brány Centra pro rodinu

Pavlovice

Mariánská pobožnost pod nemocnicí

Přerov u nemocnice

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Žehnání školních tašek v 10:30 a v 8:45

Přerov a Předmostí

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Extrém: akce pro mládež

Centrum pro rodinu

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)