Plánujeme (Co bude)

24. farní ples v Přerově

Městský dům

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Mše svaté v Přerově v 8:00 a 18:30

10. farní ples v Kokorách

Kokory, sokolovna

Pastorační kurz

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Setkání s rodiči přípravy na přijímání

Centrum Sonus

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)