Ostatní (Různé)

ROŠŤÁK - únor 2020

Krátké zamyšlení  

LEDEN V LITURGII

 

V lednu letos prožíváme část doby vánoční a začínáme prožívat první část liturgického mezidobí. Také se nazývá tento čas dobou během roku. Dříve se toto období nazývalo dobou po Křtu Páně.

 

1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie

Světový den modliteb za mír

Misijní klubko

V letošním, papežem vyhlášeném Mimořádném misijním měsíci jsme se v sobotu 5. října sešli na centru Sonus, abychom si připomněli, že jsme pokřtění a poslaní. Poslaní šířit radost z toho, že jsme milováni a jistotu, že jsme drahocenní v Božích očích. Také jsme si připomněli potíže dětí na jednotlivých kontinentech a pomodlili se za ně i za misionáře, kteří se o ně starají. Abychom jim v jejich práci pomohli, nazdobili jsme papírové dárkové tašky, které jsme nabídli dárcům při Misijním koláči na misijní neděli.

Setkání mládeže děkanátu Přerov

  

7. prosince - formační setkání animátorů z děkanátu Hranice, Kroměříž a Přerov na faře v Přerově

13. prosince - modlitby mládeže, asi v Předmostí

14. prosince - adventní duchovní obnova pro mládež, v Přerově na faře

20. prosince - schůzka animátorů, od 17:30 taktéž na faře, kdyby to šlo 

10. ledna - modlitby mládeže v Dřevohosticích

18. ledna - turnaj v kuželkách

Modlitby mládeže Kojetín:

Plesová sezóna děkanátu Přerov

25. farní ples v městském domě v Přerově 18. ledna 2020 od 20:00, hraje skupina ROKY

11. farní ples v sokolovně v Kokorách 25. ledna 2020 od 20:00, hraje skupina Moravská Veselka

7. farní ples v hasičské zbrojnici v Tovačově 22. února 2020 od 20:00

1. farní ples v sokolovně v Dřevohosticích 22. února 2020 od 20:00, hraje skupina Moravská Veselka, DJ

ROŠŤÁK - listopad 2019

Drazí věřící,   

každý rok, když padá listí a příroda usíná, máme i my možnost zamýšlet se nad pomíjivostí vlastního života. Nejprve společně slavíme všechny ty, kteří nás předešli do nebe, ať už mají své místo v církevním kalendáři nebo jsou jenom „anonymními svatými“, kteří třeba pocházeli z naší rodiny nebo z našeho okolí, a o kterých věříme, že jsou už nyní u Boha.

Listopad v liturgii

V listopadu nám Církev staví před náš zrak konec lidského života a konec světa. Týká se to především začátku měsíce, kdy slavíme Slavnost všech svatých a Vzpomínku na všechny věrné zesnulé a potom také nedělí ke konci liturgického mezidobí. Téma posledních věcí člověka (tzv. Individuální eschatologie) otvírají hned na začátku listopadu dva významné svátky. Svátek nebe a svátek očistce. Připomínka údělu, kterému se nevyhne žádný z nás: smrt (pokud ovšem nás na zemi nezastihne druhý Kristův příchod, srovnejme 1 Kor 15, 51), soukromý soud a věčný život – s Bohem, nebo bez Boha.

Hledáme květinářky

Farnost Přerov naléhavě hledá náhradu za dosavadní květinářky, které z rodinných a zdravotních důvodů už chtějí skončit. Jedná se o dobrovolnou činnost – odměnou může být radost z krásy květů, radost, když se práce podaří. Cílem je vytvořit jednu, dvě, třeba i tři party, které by se mohly střídat. Nejedná se o zapojení do nynější skupiny. S novými lidmi může přijít změna stylu, případní kritikové ať jsou připraveni ukázat sami, co dokážou.

ROŠŤÁK - Říjen 2019

 

Milí farníci,

  

dne 30. listopadu 2019 si budeme připomínat 100 let od vydání papežského listu Maximum illud papeže Benedikta XV., který vybízel k novému misijnímu úsilí hlásat radostnou zvěst evangelia, v době, kdy se celý svět vzpamatovával z utrpení první světové války. Benedikt XV. v tomto listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska. V duchu tohoto výročí vyhlásil papež František měsíc říjen 2019 jako mimořádný misijní měsíc.

 

Další úspěšný rok Maltézské pomoci v Přerově

Možná to zní i trošku troufale, ale naše statistika o počtu dobrovolníků, klientů a „odpracovaných hodinách“ je toho nezpochybnitelným důkazem.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)