Ostatní (Různé)

Příležitost k vánoční svaté zpovědi 2017

PŘEROV -- KOSTEL SV.. VAVŘINCE
Od středy 13. prosince do pátku 22. prosince
každý všední den ráno od 7:30 budou zpovídat dva až tři kněží.
Ve středu 13. a 20. prosince od 17:30 do 18:00 budou zpovídat dva kněží.
V pátek 15. prosince od 16:00 do 18:00 budou zpovídat tři kněží.
V pátek 22. prosince od 16:00 do 18:00
bude zpovídat pět kněží.
V sobotu 23. prosince od 8:30 do 11:00
bude zpovídat pět kněží.
PŘEDMOSTÍ

Úvodník - prosinec 2017

Máme nakročeno přes advent k Vánocům. Je to cesta, po níž kráčíme roky svého života. Cesta známá, nebo alespoň cesta vyznačena křesťanskými mantinely, které jsou pro některé vítanou možností nemyslet a jen plnit zadání, a pro některé velký boj s autoritou např. Církví. Advent může být časem k nastolení otázek, které mohou každému z nás pomoci očistit naši „cestu“ od našich „dobrých“ představ.

Světec měsíce

Svatý Juan Diego Cuauhtlatoatzin

- indiánský světec, kterému se zjevila Panna Maria

Rosteme ve víře

CÍRKEVNÍ DĚJINY

Hereze

Socha Panny Marie Fatimské v penčickém kostele

V letošním roce v rámci stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě putovala její socha, dovezená z Fatimy, po diecézích naší republiky. I když do vesnického farního kostela sv. Petra a Pavla v Penčicích doputovat nemohla, mají farníci tuto sochu již 22 roků ve svém kostele.

Jak došlo k tomu, že socha Panny Marie Fatimské se v tomto kostele nachází?

Jen tak ve stručnosti

Kaple sv. Jiří

     Děkuji všem dárcům za finanční podporu dokončení generální opravy kaple sv. Jiří. Při poslední listopadové sbírce se vybralo 23.943,- Kč. Celkem máme ve sbírkách a darech na tento účel vybráno už 161.397,- Kč. Všem dárcům: Pán Bůh zaplať.

 

Advent a Vánoce

Přečetli jsme a doporučujeme

Stopařem na této zemi                             P. Ladislav Heryán

(O Boží velkorysosti mezi námi)

Dr. Ing. Ladislav Heryán, ThD., je knězem a řeholníkem kongregace salesiánů. Pochází z Petřvaldu, od roku 2002 působí v Praze. Za minulého režimu vstoupil tajně do řehole a emigroval do Itálie. Věnuje se vyučování, práci s mládeží, je znám též jako „pastor undergroundu“.

Úvodník - listopad 2017

Milí Boží přátelé!

Světec měsíce

Blahoslavený Titus Zeman

Slovenský salesiánský kněz, mučedník komunismu

SMS služba - 731 731 800

Chceme se spolu s Vámi modlit

za Vaše úmysly...

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)