Ostatní (Různé)

Světec měsíce

Svatý Bonifác

Misionář 8. století, který šířil křesťanství ve střední Evropě

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Skutky apoštolů

Emeritní papež Benedikt XVI. slaví své 90. narozeniny

Věku 93 let se dožil papež Lev XIII. Tento rok jsme se dočkali narozenin emeritního papeže Benedikta XVI., který slaví své 90. narozeniny na slavnost Vzkříšení Páně 16. dubna. Můžeme tedy říci, že je druhým nejstarším papežem za dva tisíce let, byť již „v důchodu“. Rád bych životní jubileum tohoto Božího muže přiblížil malou reflexí. Začneme však od někoho jiného. Kdo z nás by neměl živou vzpomínku na papeže, dnes už svatého, Jana Pavla II. Tento světec oslovoval každý národ a každou věkovou skupinu svou opravdovostí, statečností a entuziasmem.

Slovo z Charity

Domácí hospicová péče

Moto:                                            „Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec.

            Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním.

            Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

 

Stránka pro mládež

Jarní ministrantský víkend

Drazí čtenáři,

Vydařená víkendovka aneb . . . .

… aneb Díky postu, poporostu

Pět let Maltézské pomoci v Přerově

Ano, je to opravdu tak – Maltézská pomoc v Přerově oslavila již pět let svého úspěšného působení!

Tak to už je snad doba, ve které se dá spoustu věcí zhodnotit, potěšit se tím, co se povedlo nebo se zamyslet i nad tím, co bychom měli dělat jinak, abychom stále lépe naplňovali heslo Maltézské pomoci „Pomoc potřebným a obrana víry“.

Přečetli jsme a doporučujeme

Cena, kterou zaplatíš                                Joseph Fadelle 

 

Jen tak ve stručnosti

Kaple sv. Jiří

     Děkujeme zastupitelům města za schválení dotace 200.000,- Kč na uhrazení prací provedených na kapli sv. Jiří v roce 2016. Až nám peníze na účet přijdou, tak bude zbývat vybrat pouhých 18.000,- Kč, abychom měli zaplaceny všechny dluhy za dosud provedené práce.

Tichý víkend

Po 11 letech manželství jsme strávili tichý víkend pro manžele na Schönstattském mariánském poutním místě v Rokoli nedaleko Nového města nad Metují. Co obnáší takový tichý víkend? Prožití víkendu především s Bohem a partnerem.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)