Pro všechny

Příležitost k vánoční svaté zpovědi 2017

PŘEROV -- KOSTEL SV.. VAVŘINCE
Od středy 13. prosince do pátku 22. prosince
každý všední den ráno od 7:30 budou zpovídat dva až tři kněží.
Ve středu 13. a 20. prosince od 17:30 do 18:00 budou zpovídat dva kněží.
V pátek 15. prosince od 16:00 do 18:00 budou zpovídat tři kněží.
V pátek 22. prosince od 16:00 do 18:00
bude zpovídat pět kněží.
V sobotu 23. prosince od 8:30 do 11:00
bude zpovídat pět kněží.
PŘEDMOSTÍ

Tříkrálová sbírka v Přerově

Přerov

Setkání u betléma

Přerov, sv. Vavřinec

Živý betlém na náměstí

Přerov, náměstí TGM

Vánoční zpovídání v Přerově

Přerov, sv. Vavřinec

Vánoční zpovídání v Přerově

Přerov, sv. Vavřinec

Vánoční svatá zpověď v Předmostí

Předmostí

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí

Pohled pro misie

Přerov, sv. Vavřinec 10:00 - 10:30

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro všechny