Pro všechny

Farní oběd

Přerov, Sonus

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Mše svatá v Kozlovicích

Kozlovice

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Setkání schol

Přerov, sv. Vavřinec

25 let mezi námi

Těžko bychom v naší dřevohostické farnosti hledali rodinu, do které by otec Artur Górka během svého 25 letého působení nevstoupil. Ať se jednalo o radostné události spojené se křtem narozeného dítěte nebo uzavřením sňatku, anebo o smutné chvíle rozloučení se s našimi zemřelými. Jeho každodenní život byl realizací benediktinského hesla „Modli se a pracuj“, což je zřejmé při pohledu na místní farní kostel zasvěcený sv. Havlovi, farní objekty i přilehlé okolí.

Pozvánka na hody v Tovačově

Vážení farníci přerovského děkanátu,

touto cestou chci pozvat vás všechny i každého jednotlivě na hodovou mši svatou ze slavnosti sv. Václava: bude sloužena v tovačovském farním kostele dne 28. 9. v 8:30. Poté jste zváni k modlitbě za kněze a kčetbě tzv. svatovásclavského seznamu kněží, pronásledovaných nacistickým a komunistickým režimem (tento seznam je každoročně aktualizován, takže při jeho četbě v letošním roce zazní cca. 425 jmen našich statečných pastýřů, kteří pro službu Kristu a jeho církvi trpěli a mnozí v tomto zápase obětřovali svůj život).

Požehnání domácích tvorů

Přerov -  před kostelem sv. Vavřince

Slavnost sv. Václava

Mše svaté: 

Předmostí v předvečer 27. 9. 2019 v 18:00 hodin

Přerov v 9:00 a 18:30 28. 9. 2019

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro všechny