Pro všechny

Svatovavřinecké hody

9:00          Hlavní hodová mše svatá

10:30        Hodová mše svatá

14:00        Adorace a svátostné požehnání

14:30        Novokněžské požehnání

15:00        Komentovaná prohlídka kostela

15:00        Společné setkání s občerstvením

17:00        Koncert duchovní hudby

18:30        Večerní mše svatá

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Hodové posezení na faře v Předmostí

Předmostí, fara

Hodová mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Hodová mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro všechny