Pro všechny

Boží Tělo v Předmostí

Předmostí, kostel

Slavnost Těla a Krve Páně

Mše svatá v Přerově: 8:00 a 18:30

První svaté přijímání v Přerově

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Vystoupení dětí CMŠ

Centrum Sonus

Živý růženec

Růženec byl vždy prostředkem pro šíření víry a úcty k Panně Marii. Papežové ho doporučovali pro jeho bohaté duchovní plody. Při modlitbě růžence přemýšlíme nad tím, co dobrého pro nás Bůh vykonal. Pět tajemství radostného růžence nám připomíná události Ježíšova narození, růženec světla rozjímá o životě Pána Ježíše, bolestný o Ježíšově utrpení a slavný o slávě Vzkříšení.

Posezení na farní zahradě v Přerově

Fara v Přerově

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Den otevřených dveří

Církevní mateřská škola Přerov

Slavnost Zvěstování Páně

Mše svaté:

Přerov 8:00 a 18:30

Předmostí 18:00

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro všechny