Pro všechny

Svatá zpověď na začátek školního roku

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Žehnání školních tašek v 10:30 a v 8:45

Přerov a Předmostí

Nanebevzetí Panny Marie

Mše svaté v Přerově: 8:00 a 18:30

Svatá zpověď před hody 16:00 - 18:00

Přerov, sv. Vavřinec

Svatovavřinecké hody v Přerově

Přerov

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Pavlovy listy – 1. část

Život sv. Pavla

Prodejna na faře

Jak ten čas letí… Začátkem října to už bude jeden celý rok, co máme naši prodejnu „Na faře“ v nových, větších prostorách.

Rosteme ve víře - Biblistika

Jak číst správně Bibli  

 

Začínáme od Nového zákona. Pročítáme-li zajímavé příběhy ze života mužů a žen, jak nám je Bůh nechal zaznamenat v Bibli, mohou nám přinést praktické poučení o tom, jaký způsob jednání člověka je správný. Stejně tak pochopíme, čemu je lepší se v životě raději vyhnout. Ten, kdo nás stvořil, přece nejlépe ví, co je pro nás dobré, a co nám naopak může škodit. Tak k nám Bůh promlouvá.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016

V Tříkrálové sbírce 2016 se v přerovském regionu podařilo vybrat celkem 794 590,- Kč, což je o  34 tisíc víc než v loňském roce.

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro všechny