Pro dospělé

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá za Oblastní charitu Přerov

Přerov, sv. Vavřinec

Ranní mše svatá v 9:00 (státní svátek)

Přerov, sv. Vavřinec

Hodová mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé