Pro dospělé

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Adorace Božího hrobu

Přerov 8:00 - 20:00

Předmostí 10:00 - 19:30

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Beseda CPR: Bylinky

Pavlovice

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Pastorační rada farnosti Přerov

Fara v Přerově

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé