Pro mládež

Svatá zpověď na začátek školního roku

Přerov, sv. Vavřinec

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Extrém: akce pro mládež

Centrum pro rodinu

Den s rodinami při setkání mládeže

Olomouc

Stránka pro mládež

Arcidiecézní setkání ve Zlíně 

Stránka pro mládež

Jarní ministrantský víkend

Drazí čtenáři,

Pozdrav ze semináře

Milí čtenáři, v červnu náš rok formace skončil a nyní prožíváme prázdniny. Jeden můj spolubratr z ročníku si na konci dělal legraci z toho, že neodjíždí na prázdniny, ale na „plniny“. V prázdninovém čase totiž také máme několik povinností. Ještě v červnu jsem znovu navštívil seminář a byl zde týden k dispozici na praxi, během které jsem pomáhal s drobnými rekonstrukcemi semináře. Na tento čas rád vzpomínám, protože jsme udělali mnoho dobré práce a při ní jsme si užili mnoho legrace.

Stránka pro mládež

Jednačtyřicet nových rytířů Jedi na Edenu

Světové setkání mládeže očima účastníků

Asi dva měsíce před začátkem setkání jsem byl osloven z Arcibiskupským diecézním centrem pro mládež Olomouc, jestli bych mohl být vedoucí autobusu OL-14, že budu mít na starost dopravu děcek na předpro-gram, z předprogramu do Krakova a pak i z Krakova zpátky domů. Nikdy jsem nic takového ještě nedělal, ale říkal jsem si, že by to mohla být dobrá příležitost, poznat se lépe s děckama z našeho děkanátu.

Stránka pro mládež

Ministrantský den v AKS 

V sobotu 18. května 2016 se v Arcibiskupském kněžském semináři konal ministrantský den pro ministranty z celé arcidiecéze.

Na ministrantský den jsme vyrazili v počtu celkem 12 ministrantů z Přerova i Předmostí, a to od 9 do 15 let a 3 ministranti nad 15. Sraz byl okolo 7. hodiny na nádraží v Přerově, odkud jsme vyrazili vlakem do Olomouce. Po drobných peripetiích jsme nakonec dorazili na olomoucké nádraží a vydali jsme se pěšky do semináře.

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro mládež