Pro mládež

BIBLE

Milí chlapci a děvčata!

Začíná škola a jistě se těšíte na své kamarády, učitele a také na hodiny náboženství.

Výuka náboženství

Centrum Sonus

Vyučování začíná od pondělí 16. září 2019 včetně. Prosíme rodiče mladších dětí, aby na první hodinu přišli společně s dětmi, a tak se mohli seznámit s osnovami vyučování, učebnicemi a katechetou či katechetkou, kteří budou děti učit. Děkujeme.

  

1. třída úterý 15:00 Mgr. Eva Tkadlecová

  

2. třída pondělí 15:00 Mgr. Michaela Smolová

  

První setkání společenství LORENCO

Přerov Sonus

Děkanátní modlitby mládeže

Přerov, sv. Vavřinec

Zpovídání na začátek školního roku

Přerov, sv. Vavřinec

Výlet mládeže do neznáma

Sobota 11. května byla ve znamení výletu do neznáma. Jako absolventka prestižního gymnázia jsem moc dlouho neváhala a večer před odjezdem usedla k počítači se snahou vygooglit, kdepak asi to "neznámo" leží. Odjezdy ranních spojů směr Ostrava, Brno a Olomouc mi moc nepomohly, a tak mi nezbývalo nic jiného, než si sbalit batoh, namasírovat nohy a nastavit budík.

LORENCO

Poděkování: Děkuji všem, kdo pomáhali při vystoupení ŽIVÉHO BETLÉMA. Děkuji hrajícím, hudebníkům a také mužům při technickém zajišťování, především panu Adamíkovi. Pán Bůh vám zaplať! Děkuji také všem těm, kteří se zapojili do vánočních programů. Varhaníkům i čtenářům, především těm nejmenším!

Za Lorenco, Libuše Calábková

Vážení přátelé,

Eden v Charvátech

Mezi 26. až 29. říjnem se obcí Charváty neslo plno hluku. Ano, přiznávám, že určitou zásluhu na tomto ryku měly oslavy stého výročí naší republiky, avšak to, o čem se zde s Vámi rozpravuji jest, že místní fara byla v obležení 25 pážat, která zde přijela stáviti víkend.

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Milý čtenáři,

Článek z cyklovýletu

 

Drazí příznivci kol, řetázků a brzd,

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro mládež