Pro mládež

Spolčo mladých

Po prožití Celostátního setkání mládeže v Olomouci nemálo z nás zakusilo potřebu místa, kde se můžeme potkávat a být součástí něčeho většího i v průběhu roku. Navíc skupina mladých se v Přerově nebývale rozrostla, stávající skupinky jsou uzavřené, a přestože si neustále lichotíme, že jsme mládež děkanátu, mladých z okolních obcí, kteří nejsou v podstatě Přerováci, je opravdu málo. Kdo pak nepatří do žádné ze skupin, cítí se trochu jako drobek mezi koláči, sedí sám mezi skupinami, které ho nepřijmou a neví. Sám jsem se cítil stejně.

Stránka pro mládež

Pozdrav z teologického konviktu

Milý čtenáři,

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Herní večer pro mládež na Sonusu

Centrum Sonus

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Děkanátní modlitby mládeže

Přerov, sv. Vavřinec

Ministrantský víkend

Charváty

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

Centrum Sonus

Výlet mládeže do neznáma

Z Přerova

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro mládež