Pro děti

Děkanátní výlet dětí

Ve čtvrtek 16. května 2019 se dva autobusy a dvě auta plné dětí a jejich doprovodu vypravily do Rožnova pod Radhoštěm. Během výletu jsme měli možnost setkat se s bývalým přerovským děkanem - otcem Pavlem Hofírkem, zahrát si různé hry, prožít krásnou dětskou mši svatou v kostele všech svatých a nevšedním způsobem projít Valašskou dědinu v rožnovském skanzenu.

Přerovské hody - program

Hlavní hodová mše svatá - 9:00 - sv. Vavřinec

Hodová mše svatá           - 10:30 - sv. Vavřinec

Adorace a svátostné požehnání - 14:00 - sv. Vavřinec

Komentovaná prohlídka kostela - 15:00 - sv. Vavřinec

Společné setkání s občerstvením - 15:00 - farní zahrada

Večerní mše svatá - 18:30 - sv. Vavřinec

Dětská mše svatá

Přerov, sv. Vavřinec

SPOLČO I

Centrum Sonus

SPOLČO I

Centrum Sonus

Setkání ministrantů

Přerov, fara

Okénko pro děti

Milí chlapci a děvčata!

Okénko pro děti

Milí chlapci a děvčata!  

Misijní klubko

Misijní klubko a zázraky

MISIJNÍ KLUBKO

Když jsme se v září roku 2017 poprvé sešli na přerovském Misijním klubku, netušili jsme, co nás čeká. Věděli jsme jen, že chceme pomáhat dětem, které nemají to štěstí a nežijí v blahobytu, který máme my. Pán Bůh nenechal náš dobrý úmysl bez požehnání a dějí se zázraky.

Okénko pro děti

OKÉNKO PRO DĚTI

Milí chlapci a děvčata!

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro děti