Přerov, Předmostí

Úvod: Základní informace

Kontaktní údaje, aktuální program apod.

Příležitost k vánoční svaté zpovědi 2017

PŘEROV -- KOSTEL SV.. VAVŘINCE
Od středy 13. prosince do pátku 22. prosince
každý všední den ráno od 7:30 budou zpovídat dva až tři kněží.
Ve středu 13. a 20. prosince od 17:30 do 18:00 budou zpovídat dva kněží.
V pátek 15. prosince od 16:00 do 18:00 budou zpovídat tři kněží.
V pátek 22. prosince od 16:00 do 18:00
bude zpovídat pět kněží.
V sobotu 23. prosince od 8:30 do 11:00
bude zpovídat pět kněží.
PŘEDMOSTÍ

Z Teologického konviktu v Olomouci

Jmenuji se Václav Slivka a pocházím z Přerova. V letošním roce jsem úspěšně dokončil bakalářské studium na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Protože jsem po celou dobu studia pociťoval stále více a více povolání ke kněžství, rozhodl jsem se nepokračovat na inženýra a podal jsem si přihlášku do Teologického konviktu. Teologický konvikt je společenství, v němž uchazeč o kněžství během roku rozlišuje své povolání, poznává lépe sám sebe a také se připravuje na studium na fakultě.

Přerovská schola Boží Bang

Webové stránky přerovské scholy najdete na adrese: http://bozibang.freepage.cz

Tábory Přerov

Mládež z farnosti Přerov a okolí organizuje letní tábory. Více informaci nejdete na jejich stránkách: http://taboryprerov.guffoo.cz

Ohlédnutí za XXII. farním plesem okem pořadatele

 

Chci upřímně poděkovat všem, kteří jste si udělali 21. ledna čas a přišli jste. Byli jste skvělí a bylo vidět, že se dobře bavíte. Skupina ROKY opět nezklamala a protáhla naše taneční svaly. Místa na tancování bylo dost, a tak taneční odborníci i my laici jsme mohli ukázat, co v nás je. Všiml jsem si také hojné účasti starší seniorské generace. I vám patří dík. Asi budu muset opět připomenout svým rodičům, že ještě nejsou tak staří, aby na ples nemohli přijít.

Podpořte nás...

Prosíme o finanční podporu našich farností...

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Generální oprava kaple sv. Jiří

Pro generální opravu kaple sv. Jiří jsme se rozhodli v roce 2011 po dobré zkušenosti s opravou kapličky Panny Marie Bolestné před kostelem sv. Vavřince. Tehdy se nám s pomocí dotací podařilo dát na další desetiletí do pořádku jednu z církevních staveb, kterou sice prakticky nevyužíváme, ale je ozdobou náměstí TGM, a z této podařené opravy máme radost.

Slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 29. května jsme ve farnosti v Předmostí oslavili Slavnost Těla a Krve Páně. Pečlivě jsme se na ni připravovali, neboť po dlouhé době byl zorganizován i průvod se svátostným Kristem. Vyšli jsme z kostela. Jako první nesli ministranti kříž, za nimi šli muzikanti, kteří doprovázeli náš zpěv, družičky sypaly na cestu kvítky, za nimi následovali ministranti. Uprostřed průvodu nesl pod baldachýnem otec Zdeněk Mlčoch monstranci s přítomným Kristem. Za ním tvořila průvod schola a všichni lidé.

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí