ZPRÁVY Z CHARITY

 

Milí farníci,

přinášíme Vám zprávy z Charity Přerov.

 

Tříkrálová sbírka

Rok se s rokem sešel a opět se nám přiblížila Tříkrálová sbírka. Koledníci, kteří v prvních čtrnácti dnech vyrazí do ulic a domů Přerova a okolních obcí, s sebou nesou radostnou zvěst o narození Spasitele a požehnání. To je ono C+M+B (Christus mansionem benedicat – Ať Kristus požehná tento příbytek). Zároveň je to příležitost zapojit se do charitního díla a přispět na nejrůznější služby, které jsou stále více a více potřeba.

V minulém roce se v našem regionu vykoledovalo 943 648 korun. Částka byla použita pro přímou pomoc lidem a rodinám, které se ocitly v nouzi, na nákup zdravotních pomůcek pro Domácí zdravotní a hospicovou péči a na podporu charitních služeb a projektů.

V Přerově a Předmostí vyrazí koledníci v pátek 3. a v neděli 5. ledna 2020. Aby se dílo Tříkrálové sbírky mohlo dostat opravdu do všech koutů Přerova, je potřeba dostatek koledníků. Potřebujeme koledníky všeho věku, kteří se této služby nebudou bát, ale také potřebujeme vedoucí tříkrálových skupinek. Tím musí být osoba starší 15 let (musí mít občanský průkaz). Prosíme všechny ochotné a odvážné, aby se nebáli zapojit a vzít s sebou i další známé, příbuzné a kamarády, ať může radostná zvěst zaznít opravdu celým naším městem!

Zájemci, ozvěte se koordinátorovi: Mgr. Emilie Šmídová, tel.: 731 914 944, emilie.smidova@prerov.charita.cz

 

Potravinová sbírka

Velké díky patří všem, kteří se zapojili a přispěli do Potravinové sbírky, která proběhla v listopadu po všech krajích. Darované potraviny a drogistické zboží použije Charita Přerov na pomoc lidem bez domova a rodinám v nouzi. Věřte, že je opravdu hodně lidí, kteří žijí jen z nejnutnějších prostředků a Vaše přispění je pro ně velmi vítanou pomocí.

Trvanlivými potravinami nám však můžete pomoci v průběhu celého roku. Zejména uvítáme různé druhy konzerv, polévky, paštiky, rýži, dětskou výživu a další potraviny s dlouhou trvanlivostí, ale i základní drogistické zboží – zubní pasty a kartáčky, mýdla, šampony, dětskou hygienu (pleny, krémy, vlhčené ubrousky), jednorázová holítka, toaletní papír, prací prášek apod. Věci můžete přinášet na hlavní sídlo Charity na Šířavě 1295/27, Přerov, 1. patro.

Všem štědrým dárcům ze srdce děkujeme!

 

U svatého Vavřince

Na národní pouť do Říma vyrazila i naše charitní miniskupinka (čítající 3 pracovnice Charity Přerov), která spolu s dalšími poutníky zaplnila jeden víceméně děkanátní autobus. Mezi všemi krásnými zážitky bych ráda vyzvedla čtvrteční podvečer. Vyrazili jsme na místo Charitě i přerovákům drahé a milé a navštívili jsme sv. Vavřince. Jeho starobylý kostel patří k sedmi bazilikám, které by měl poutník navštívit a je opravdu krásný. Pod oltářem se nachází jeho hrob, kde jsme strávili velmi krásné okamžiky při společné modlitbě. Mysleli jsme na naši farnost i Charitu Přerov, ale také jsme prosili o odvahu nebát se zapojit tam, kde nás naše církev potřebuje, a nespoléhat se pouze na profesionální organizace. V kostele se také nachází krásná Vavřincova socha, které nechybní ani pověstný rošt, na kterém byl umučen. Zmenšenou, asi 30 cm vysokou sošku, jsme si z poutě přivezli také na Charitu, abychom s pomocí a na přímluvu tohoto světce a patrona konali skutky milosrdné lásky.

Sv. Vavřinče, díky za Tvůj příklad. Přimlouvej se za nás i naši Charitu.

Emilie Šmídová

 

 

První zkušenosti z Lorence

Počátkem listopadu 2019 jsme nově otevřeli sociální službu Nízkoprahové denní centrum Lorenc pro osoby bez přístřeší. Pro přerovskou Charitu je to první zkušenost s touto cílovou skupinou. První den provozu centru i pracovníkům Charity požehnal olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík a slavnostní otevření sociální služby přišli podpořit také představitelé města i zástupci dalších pomáhajících organizací ve městě a široká veřejnost. Již první den otevření přišli službu využít tři osoby bez domova.

Provoz služby zajišťují 4 sociální pracovníci a 1 provozní pracovník, kteří poskytují podmínky a pomoc při osobní hygieně, vytváří podmínky pro přípravu stravy, pomáhají při vyřizování běžných záležitostí spojených mimo jiné s jednáním na úřadech, hledáním bydlení či zaměstnání, dále poskytují pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou a podporují sociální začleňování těchto osob, které se nacházejí na okraji společnosti. Sociální pracovníci zajišťují službu ambulantně každý všední den a také v sobotu a terénní formou 2 dny v týdnu. Součástí Nízkoprahového denního centra je denní místnost pro klienty, kuchyň, prádelna, šatník a zázemí sociálních pracovníků.

Pro představu o míře využívání služby, k 20. 11. navštívilo a služeb Nízkoprahového denního centra Lorenc využilo 30 osob bez přístřeší, z toho 23 mužů a 7 žen. Očekáváme, že s přibývající zimou se bude počet klientů zvyšovat.

Adéla Trumberová

Farnosti/organizace: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: