Svatovavřinecké hody

Svatovavřinecké hody v Přerově        11. srpna 2019

  Mše svatá v předvečer - Kostel sv. Vavřince, sobota v 18:30 hod.

 

  Hlavní hodová mše svatá   - Kostel sv. Vavřince v 9:00 hod.

Bude sloužit hlavní armádní kaplan

 plukovník gšt. ICLic. Mgr. et. Mgr. Jaroslav Knichal.

 

  Slavnostní slovo k hodům - Náměstí TGM v 10:15 hod.

 Promluví primátor Ing. Petr Měřínský a děkan P. Mgr. Josef Rosenberg.

 

  Hodová mše svatá    - Kostel sv. Vavřince v 10:30 hod.

Bude sloužit hlavní armádní kaplan

plukovník gšt. ICLic. Mgr. et. Mgr. Jaroslav Knichal.

 

   Adorace a svátostné požehnání - Kostel sv. Vavřince v 14:00 hod.

 

  Prohlídka kostela sv. Vavřince s výkladem   - Kostel v 14:30 hod.

  O historii kostela sv. Vavřince, sochách a obrazech

  v našem kostele promluví paní Zdeňka Mollinová.

   

  Společné setkání na farní zahradě, občerstvení       

  Farní zahrada od 15:00 hod.

 

  Večerní mše svatá - Kostel sv. Vavřince v 18:30 hod.

 

Všechny srdečně zveme. 

Datum události: 
Neděle, 11. Srpen 2019 (Celý den)
Zaměření: 
Druhy obsahu: