Ohlédnutí za Arcidiecézním setkáním mládeže v Přerově

Setkání začínalo v pátek předprogramem, ten se konal na základní škole U Tenisu. V tělocvičně proběhla nejdříve mše svatá, kde všechny účastníky přivítal otec Petr Bulvas, který je biskupským delegátem pro mládež. Po mši svaté zde byla chválová skupina z Valašských Klobouk ProjektON, ta v tělocvičně vytvořila nádhernou atmosféru nejen svými písněmi, ale i písněmi jiných skupin. Písně byly proloženy i promluvou, kterou měli na starost právě kluci ze skupiny a následně si mohl každý na papír sepsat své lži, které si namlouvá nebo které slyší od druhých a nechat je roztrhat, protože jim nemáme věřit, protože jsou nám podsouvány od zlého a ne od Ježíše. Chválový večer byl zakončený adorací. V sobotu byl hlavní program, kdy se v přerovské tenisové hale setkala asi tisícovka mladých z celé arcidiecéze a mohli jsme tak spolu s našimi biskupy a kněžími vytvořit nádherné společenství. Na začátku proběhlo představení jednotlivých děkanátů a jejich zástupců. Následovala katecheze otce arcibiskupa Jana, který mluvil o mottu setkání: ''Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.'' V dopoledním bloku ještě po katechezi následoval rozhovor s dvěma lidmi, kteří pracují v komunitě Cenacolo, která se stará o ztracené, zoufalé, beznadějné mladé lidi hledající svoji životní cestu. Poté jsme se všichni společně pomodlili Anděl Páně a mohli jsme se posilnit svačinami či obědy. Odpoledne začínalo různými workshopy, který si každý mohl zvolit, ale na jednotlivé workshopy byly omezené kapacity, takže se ne všichni dostali, kam chtěli. Některé workshopy byly formou přednášky, některé zase svědectví, a ve sportovní hale pak bylo divadelní představení. Já osobně jsem byl na svědectví řádové sestřičky, která dříve bývala prostitutkou a brala drogy. Bylo to velmi silné svědectví a říkám si, jak silná musela být, když si tímhle vším, co jí potkalo, prošla. Po skončení workshopů se všichni přesunuli do sportovní haly, kde se konala mše svatá, tou bylo toto setkání ukončeno. Po mši svaté pro nás bylo připraveno malé překvapení. Každý si mohl odnést přívěšek ve tvaru holubice.  Vojta Dostal

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: