Únor v liturgii

Letos prožíváme v únoru první část doby liturgické mezidobí. Dříve se také tato doba nazývala po Zjevení Páně.  Mimo liturgické doby, které mají svůj vlastní ráz, zbývá v ročním okruhu ještě 33 nebo 34 týdnů, kdy se tajemství Kristova života a poslání neoslavuje z určitého hlediska, nýbrž spíše v celé jeho plnosti. Zvláště to platí o nedělích. Toto období se nazývá liturgické mezidobí.

Liturgické mezidobí začíná v pondělí po neděli následující po 6. lednu a trvá až do úterý před začátkem doby postní. Znovu začíná v pondělí po neděli Seslání Ducha svatého a končí před 1. nešporami 1. neděle adventní. Podle tohoto uspořádání se užívá liturgických textů uvedených pro neděle i všední dny tohoto období v misálu a v breviáři.

2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu

Světový den zasvěceného života

Předmětem svátku je událost v jeruzalémském chrámu, které popisuje evangelista Lukáš v evangeliu (Lk 2,22 – 39). Před mší sv. se žehnají svíce (hromničky), se kterými se koná průvod. „Vedeni Duchem svatým Simeon a Anna s radostí vítají v dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha svatého vyjděme i my vstříc Pánu.“ (vstupní obřady svátku)

3.2. Sv. Blažej, biskup a mučedník

5.2. Sv. Agáta, panna a mučednice

9.2. Sv. Apollonie, panna a mučednice

10.2. Sv. Scholastika, panna

11.2. Panna Maria Lurdská - Světový den nemocných

22.2. Stolec svatého Petra

23.2. Sv. Polykarp, biskup a mučedník

Připravil Jaroslav Branžovský

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: