Přečetli jsme a doporučujeme

Biskup na snowboardu          Martin Veselovský

Tomáš Holub

„Už z podstaty svého povolání musím být zvědavý člověk“, říká Martin Veselovský, který pracuje od roku 1991 jako novinář v různých sdělovacích prostředcích. Na P. Tomáše Holuba, nynějšího plzeňského biskupa byl zvědavý dle vlastních slov patnáct let, během nichž se vídají. Sledoval jeho proměňující se pozice od hlavního kaplana české armády, přes generálního sekretáře České biskupské konference až po plzeňského biskupa. Knižní rozhovor vznikl mezi novinářem, který o sobě říká, že je pochybující bezvěrec a věkem mladým biskupem (narozen roku 1967). Martin Veselovský kladl otázky, které jej, laika, pohybujícího se mimo církevní prostředí zajímaly a otec biskup se na ně snažil odpovědět tak, aby byly srozumitelné i pro lidi církevního života se neúčastnící, případně těm, kteří mají problém s porozuměním jazyku, souvislostí.

Kniha je rozdělena na devět kapitol, které se týkají různých událostí ze života P. Tomáše a jeho služby v církvi. Možná by bylo vhodnější, aby kapitola o dětství a mládí byla v úvodu knihy a ne až na třetím místě za otázkami na jeho biskupskou službu v misijním území plzeňské diecéze, a na církev, papeže Františka a situací rozvedených v církvi, celibátu. Chápu, že tyto otázky jsou asi zajímavější a podněcované zvědavostí. I když mne napadla tato myšlenka: Jak by probíhal život vrchního celníka Zachea, kdyby nechtěl uvidět Ježíše a nevylezl proto na strom?

Otec biskup popisuje počátky duchovní služby v armádě v zahraniční misi. Duchovní služba vojenského kaplana se tehdy považovala za výměnu ideologie. Tehdy ještě byla povinná vojenská služba, ale už začínala profesionalizace armády.

Martin Veselovský se také táže na věc ohledně církevních restitucí. P. Tomáš zde popisuje tehdejší okolnosti a těžkosti onoho vyjednávání i celé situace i obavy z dalších podmínek.

Dalšími otázkami je věc mužské spirituality a vztah k ideálu křesťanství se zaměřením na prožívání mužství. Oslovující je také jeho vyznání o létech s volejbalem, kterému se biskup Tomáš věnoval. Mimochodem, často když poznáme, co prožívali naši bližní a co je formovalo, chápeme jejich pozdější postoje. A ještě jedna myšlenka: Přečtěme si někdy 1. a 2. list apoštola Pavla Timoteovi.

Knihu vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 2017 v edici Rozhovory. Přeji hezké čtení.                   Jaroslav Branžovský

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: