Misijní koláč

V neděli 11. března se po dětské mši svaté uskutečnil již 3. misijní jarmark s názvem Misijní koláč, který zorganizovalo naše přerovské misijní klubko dětí. Děti si pro všechny připravily nejrůznější dobroty - ochutnat jsme mohli perníčky, muffiny, cupcakeky, boží milosti a mnoho dalších výborných pamlsků. Zároveň jsme se mohli potěšit nejrůznějšími jarními a velikonočními ozdobami, přáníčky a drobnými dárečky. Příjemnou a pohodovou atmosféru zajistila nejen společně prožitá mše svatá, ale také jarní sluníčko, které hřálo venku, a široké úsměvy dětí a rodičů z misijního klubka. Na jarmarku se vybralo 7 460 korun, které misijní klubko poslalo na pomoc misijním sirotkům. Dík patří všem, kteří jarmark připravili, i těm, kteří ho svou štědrostí podpořili. Na fotky z Misijního koláče se můžete podívat na stránkách misijního klubka https://klubkoprerov.webnode.cz/.                  Emílie Šmídová

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: