Světec měsíce

Svatá Marie Elisabeth Hesselblad

Zakladatelka řádu sester Nejsvětějšího Spasitele a apoštolka pracující na sjednocení křesťanů

Marie Elisabeth se narodila 4. 6. 1870 v početné švédské luteránské rodině. Již jako dítě si začala klást otázku, která církev je tím pravým ovčincem, o němž četla v evangeliu. Podnět k tomu přemýšlení a hledání jí dala skutečnost, že její kamarádky byly z různých církví. Čím byla starší, tím častěji se modlila, aby jí Bůh ukázal cestu a přijal ji do svého ovčince. „Drahý Otče, jenž jsi na nebesích, ukaž mi kde je tvůj jediný ovčinec, v němž nás chceš mít všechny sjednocené." V duši pak zakoušela pokoj a v nitru srdce vnímala příslib: Má dcero, jednoho dne ti ho ukážu.

V 18 letech se vystěhovala za prací do Ameriky, aby mohla finančně podporovat rodinu. Léta pracovala jako zdravotní sestra v newyorské Rooseveltově nemocnici, kde se denně setkávala s utrpením, které zjemňovalo její cítění. Jednoho dne se setkala s jezuitou, který jí pomohl seznámit se s naukou katolické církve. Když poznala, že to je „ovčinec“, do nějž je volána, připravila se na křest, který přijala ve 32 letech. V roce 1904 přišla do Říma a tam se zvláštním dovolením Pia X. přijala řeholní hábit. I přes touhu po vlasti nastoupila do domu sv. Brigity v Římě.

V roce 1911 založila Řád sester Nejsvětějšího Spasitele od svaté Brigity, který odpovídal tehdejším potřebám. Svůj apoštolát žila s velkým nasazením a to ji nabádalo k oběti života za jednotu Švédska a Říma. V roce 1923 poslala své první dcery do švédské vlasti. V roce 1931 obdržela povolení trvale používat kostel a dům sv. Brigity v Římě.

Její život byl poznamenán fyzickým utrpením a ve chvílích prožívané bolesti říkala: „Lékaři nechápou, že mám právo na utrpení. Já věřím, že Bůh ho přijme a obětuji mu všechny své těžkosti za účinné působení naší společnosti ve Švédsku."

Marie Hesselblad byla aktivní i v rozsáhlé charitativní činnosti. Za druhé světové války pomáhala pronásledovaným Židům a z řeholního domu udělala výdejnu jídla a materiální pomoci chudým. Zemřela dne 24. 4. 1957 v Římě.

Marie Elisabeth byla svatořečena dne 5. 6. 2016 papežem Františkem na náměstí sv. Petra v Římě.

                 tým spolupracovníků redakce

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: