Světec měsíce

Svatý Leonard Murialdo

Italský kněz SDB, zakladatel Kongregace svatého Josefa

Leonard Murialdo se narodil dne 26. 10. 1828 v Turíně v Itálii. Po teologických studiích v Turíně byl v roce 1851 vysvěcen na kněze a svůj život zasvětil obraně pracujících a odborné přípravě mládeže. Byl přítelem a spolupracovníkem sv. Jana Boska, zabýval se křesťanskou formací chudých, osiřelých a opuštěných mladých lidí. Jeho působištěm se staly nejchudší čtvrtě města. Leželo mu na srdci vykořisťování slabých, kterými ostatní opovrhovali, a snažil se jim pomáhat. Věnoval pozornost mladým učedníkům, dělníkům i vězňům. Usiloval o to, aby dělníci měli svou sociální organizaci s křesťanským charakterem, která by jim po všech stránkách pomáhala. Snažil se o to, aby piemontští dělníci nalezli svou důstojnost i hlas, který by jejich jménem mluvil k zaměstnavatelům, k úřadům i k vládním představitelům. Ve spolupráci s Paolem Piem Perazzem začali vydávat noviny Hlas dělníků, které se poté staly diecézním týdeníkem Hlas lidu.

Roku 1865 odešel do semináře Saint-Sulpice v Paříži, kde si dodělal studia morální teologie a kanonického práva. Roku 1866 se vrátil do Turína, kde začal učit na škole Artigianelli, poté se stal ředitelem Oratoře svatého Martina. Roku 1871 zorganizoval Unii katolických pracovníků pro ženy a mladé lidi pracující ve fabrikách.

Roku 1873 založil Kongregaci svatého Josefa s cílem pomoci učňům, dělníkům a obchodníkům. S velkou vírou a odvahou se věnoval nejrůznějším iniciativám v oblasti sociální, duchovní, kulturní a legislativní. Stál u zrodu křesťanských dělnických organizací a podílel se na jejich činnosti.

Vše závisí na tom, jak si společnost, k níž patří každý člověk, váží druhého člověka a lidské důstojnosti. Tedy na spravedlivém postoji jednoho k druhému, kterého máme milovat jako sami sebe. Nikomu nemá být jedno, jak se žije druhým kolem něj. Příkladem je otec Leonard. Don Bosko ho také udělal ředitelem výchovného ústavu pro zanedbané děti. Leonard do každé své činnosti vkládal lásku k Bohu a k člověku, myslel stále na oba. Mimo jiné rozšiřoval i Mariánskou úctu. Viděl do budoucnosti a napsal: „Budoucnost patří demokracii... a je na nás, katolících, aby to byla demokracie křesťanská, nikoliv demagogická.“ Otec Leonard zemřel v Turíně dne 30. března 1900, ve věku 71 let.

Svatý otec Pavel VI. ho prohlásil za svatého dne 3. května 1970. Jeho památku si připomínáme 30. března.

                 tým spolupracovníků redakce

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: