Ohlédnutí za farním plesem

V sobotu 27. ledna 2018 se v Kokorách uskutečnil 9. farní ples. Ve stručnosti se zmíním, jak taková příprava plesu probíhá. Termín plesu a kapela se domlouvají rok dopředu. Je potřeba s předstihem zajistit propagaci, pozvánky a plakáty. Podat oznámení o konání plesu na různé instituce skrz stanovené poplatky. Zajistit program plesu (vystoupení tanečníků a dalších účinkujících). A co je vždy neznámá celé akce? Kolik nachystat jídla a kolik přijde lidí. Dále je potřeba objednat pití. Znamená to zajet na jižní Moravu do vinného sklípku a ochutnat několik vzorků vína a pak vybrat to nejlepší.  Čím víc lidí, tím víc chutí, a tak nás letos jelo koštovat do sklípku víc jak 20 osob. Večer před plesem vyzdobit sál, připravit stoly a židle. A pak generální zkouška našeho vystoupení - Správné party. V sobotu ráno v 8 hodin sraz v sokolovně. Je potřeba vše připravit a doladit. Připravit bary se vším co k nim patří, kuchyň a výčep. Domů odcházíme po třinácté hodině. A to nepíši o dalších věcech jako například zajištění a příprava darů do tomboly atd… 

A co samotný ples? Před dvacátou hodinou přicházejí první návštěvníci, hraje Moravská veselka, pak vystupuje kouzelník. Mohli jsme zhlédnout dvě předtančení a ve 23 hodin jsme nastoupili na scénu (mladí farníci z Kokor, 8 párů). O půlnoci nás čekala bohatá tombola, první cenou byla sekačka na trávu. Po půlnoci se uskutečnila taneční soutěž, kterou vyhrál jeden taneční pár a odměnou mu byl krásný dort. Ples byl ukončen ve 3 hodiny ráno. V neděli jsme šli na mši svatou a poté rovnou do sokolovny, kde bylo potřeba vše uklidit a dát do původního stavu, aby v pondělí opět mohla být dostupná dětem ze školy. Všem, kteří se zúčastnili našeho plesu, děkujeme. Především farníkům z Přerova, kteří dorazili v hojném počtu.

Zveme Vás na již 10. farní ples, který proběhne 26.1.2019.

Lucie Kráčmarová

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: