Pozdrav z Říma

Pozdrav z Říma

Milí čtenáři,

chci Vás pozdravit z Říma a poděkovat za podporu. Mám radost, že mě v lednu otec arcibiskup přijal mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Zřejmě jste se museli dobře modlit, protože jsem s velmi dobrými ohodnocením zakončil zimní semestr. Děkuji.

Uvědomuji si, že o dobré známky ve škole nejde. Výborné výsledky se založí do šuplíku a je to. A co z toho? Chci, abych byl svatým knězem, který žije s Bohem a slouží jeho věci. Jistě, nejsem spasitel světa. Tím je Ježíš Kristus, ale chci být chlebem a vínem, které se použije ke mši svaté. Josef kardinál Beran, který zemřel zde – v římském Nepomucenu, také přirovnával život křesťana ke mši svaté. Mám to štěstí, že s kardinálem Beranem v dubnu poletím do naší vlasti. A na velikonoční vigilii bych měl ministrovat Svatému otci. Prosím, nechtějte strávit Velikonoční svátky hledáním jednoho bohoslovce v televizi. Raději hledejte Ukřižovaného a Vzkříšeného.

Misionář, kazatel a babička stojí u nebeské brány. Přijde muž v bílém a ptá se, zdali znají Ježíše Krista. Jako prvního se tento muž zeptá misionáře a on odpoví: „Celý život jsem zasvětil tomu, aby lidé poznali Ježíše Krista, myslím, že ho znám.“ Kazatel svižně řekne: „Kázal jsem o Ježíši Kristu mnohokrát, měl bych jej poznat.“ Nakonec muž v bílém přijde za babičkou a ona odpoví: „Vychovala jsem jen několik dětí. Nestihla jsem toho tolik, co misionář a kazatel, ale jak bych tě Pane Ježíši nepoznala?“

Přeji Vám, aby Vás Bůh osvěcoval světlem své milosti, abyste vždy poznávali, co odpovídá Boží vůli a dovedli jej opravdově milovat (z modlitby po přijímání, 4. neděle postní). Také se říká: „Díky postu, poporostu!“ Požehnaný půst.

Pavel Fiala