Úvodník - únor 2018

Milí čtenáři.

Přichází únor a tento měsíc, ač je měsícem zimním a člověk by se nejraději oddal zimnímu spánku, přece jen je měsícem plným života ve sledu různých tradic a zvyklostí. Je to stále ještě měsíc plesů a zabijaček, měsíc předpostního veselí v podobě různě slavených fašanků, pečených božích milostí a koblih. Únorem také končí jakési vánoční mezidobí svátkem Hromnic, nebo kdo chcete, Svátkem Uvedení Páně do chrámu, kdy si 2. února se svícemi v rukou uvědomujeme Krista jako světlo, který osvěcuje náš život, zvláště v jeho různých temných zákoutích. Hned další den, 3. únor, je spojen s tradičním Svatoblažejským požehnáním, kterému nastavujeme své respiračně kapénková onemocnění, bolesti hlavy, zatuhlá svalstva krku atp. Mezitím nám začnou zimní olympijské hry, svátek sportovců. Při památce Panny Marie Lurdské, 11. února, pamatujeme na lidi nemocné a na mnohých místech se ten den hromadně uděluje svátost Pomazání nemocných. Tento rok 14. února tak trochu zapláčou ti, kdo by chtěli oslavit sv. Valentina, poněvadž místo krásné kytice, či nějaké pozornosti Vás, my kněží, s gustem zohyzdíme řádným znamením popelce, na znamení začátku postní doby. Místo posedávání v kavárničkách a hospůdkách nám všem bude tento den, myslím, i kručet v břiše. Možná si alespoň o to více připomeneme den úmrtí sv. Cyrila, od kterého je to letos tisíc stočtyřicetdevět let, tedy snad za rok bude i více slávy pro tohoto našeho slovanského věrozvěsta. Postní doba s sebou přináší zklidnění, mládež jistě ráda opustí zábavy, dospělí plesy, kostely se vyzdobí postními plátny, a pátky, případně nedělní odpoledne, oživnou obrazy našich křížových cest. Konec února si jistě pamětníci připomenou jako počátek „blahobytu a velkého kulturního rozkvětu“ našeho národa před přesně 70 lety, kdy temné síly společnosti vzaly na dlouhých čtyřicet let naše dějiny do svých rukou. Zdá se však, že národ jakoby zapomněl, hlavně „mít na stole“ a to přece stačí. Ještě, že přijde ta postní doba. Ovšem, půst není o jídle, ale většinou nás nic lepšího příliš stejně nenapadá a kdo by dnes ztrácel čas četbou evangelia či se denně s rodinou pomodlil růženec. Tak požehnaný únor.                     P. Radek Sedlák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: