Světec měsíce

Blahoslavená Eusebie Palomino

 

Eusebia Palomino Yenes se narodila 15. prosince 1899 ve Španělsku ve velmi chudé, ale zároveň ve velmi zbožné rodině. Do základní školy chodila pouze 1 rok, od 10 let musela pracovat jako služka na více místech. Tak se dostala až k sestrám salesiánkám do Salamanky. Jejich život byl pro ni natolik inspirativní, že v roce 1922 vstoupila do noviciátu a v roce 1924 složila sliby jako Dcera Panny Marie Pomocnice. Byla poslána do báňského městečka Valverde del Camino v jihozápadním Španělsku, kde s veselou vlídností a radostí plnila své poslání v kuchyni, na vrátnici a v prádelně.

Z jejího života vyzařovala radostná „křesťanská pedagogika“. Často byla obklopena malými dětmi, ale i mladými a dospělými, kteří byli přitahováni její vírou. Ta byla sice jednoduchá, ale velmi hluboká a přesvědčivá. Sílu Eusebia čerpala z modlitby a z Ježíšova utrpení. Lidé k ní často přicházeli pro radu nebo s prosbou o modlitbu. Mluvila s nimi během věšení prádla, při práci na zahradě nebo při vaření brambor v kuchyni. Naslouchala, poradila, povzbuzovala ve správném rozhodnutí a odrazovala od nesprávného, měla dar proroctví. Když se jí někdo ptal, odkud takové věci ví, odpovídala slovy Dona Boska: „Zdálo se mi o tom.“

Jejím hlubokým přáním bylo, aby měl každý v úctě Ježíšovo utrpení, a aby „se v každém domě znovu rozezněla modlitba“. Šířila úctu k Ježíšovým ranám, aby skrze ně obdrželi odpuštění a milosrdenství všichni hříšníci. Svědectví jejího života pomohlo probudit mnoho dalších povolání. Říkávala: „Staňme se svatými. Všechno ostatní je ztráta času.“

V té době vypukla ve Španělsku občanská válka. V ohrožení byli nejen salesiánští bratři a sestry. Zuřivá válka plánovala vyhubit kněze, řeholníky, řeholnice, a vypálit kostely a kláštery. Sestra Eusebia cítila, že se její čas pomalu blíží. Velkodušně se nabídla Pánu jako oběť za své bratry a sestry a Bůh její nabídku přijal. Astma, kterým trpěla, se stalo nesnesitelným, dusila se a svíjela v bolestech. Tři roky prožila v nesmírném utrpení, avšak v radostném očekávání ráje. Zemřela 10. února 1935 v pouhých 35 letech. Její tělo odpočívá ve Valverde. Blahořečena byla Janem Pavlem II. 25. dubna 2004.

                 tým spolupracovníků redakce

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: