Zasvěcení Panně Marii v Křenovicích

Milí věřící přerovského děkanátu, rád bych vás pozval do Křenovic u Kojetína, kde v neděli 11. února 2018 bude při mši svaté požehnána korunka pro sochu Panny Marie Fatimské. Mši svatou v 10.30 by měl celebrovat někdo z biskupů (účast přislíbil Mons. Josef Nuzík), který také požehná korunku pro sochu Panny Marie Fatimské. V 15.00 pak v kostele sv. Jana Nepomuckého začne pobožnost, při které proběhne zasvěcení farnosti, ale také zasvěcení všech zúčastněných neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Proč byla korunka zhotovena? Celý nápad se zrodil celkem nenápadně. V roce 2017 jsme si připomněli sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Jelikož v Křenovicích v kostele se nachází krásná a velká socha Panny Marie Fatimské (věnována do kostela pravděpodobně k padesátému výročí fatimského zjevení), mohli jsme toto jubileum prožívat zcela výjimečně. Svatý otec František udělil plnomocné odpustky nejen věřícím putujícím do portugalské Fatimy, ale také těm, kteří se shromáždí okolo sochy Panny Marie Fatimské a vykonají veřejnou pobožnost. V Křenovicích se v kostele konala od května do října vždy 13. dne v měsíci mše svatá k tomuto jubileu. Věřící se před mší svatou modlili dva růžence jako přípravu a po bohoslužbě jeden růženec jako díkůčinění. Scházelo se vždy okolo 60 mariánských ctitelů. Byla to moc pěkná setkání, a jak někteří říkali: „Je škoda, že už to skončilo.“

Korunka byla navrhnuta jako připomínka stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a také pro dotvoření ozdoby sochy. Ta má v současné době kolem hlavy svatozář s dvanácti hvězdami – s dvanácti malými žárovičkami, což je z hlediska znázorňování Panny Marie Fatimské nesprávné. Lidé nejen z Křenovic, ale i z Kojetína, Měrovic nad Hanou a dalších obcí darovali nejen šperky, ale i množství peněz na zhotovení korunky. Zhotovila ji firma Zlatnická dílna Koneční z Olomouce. Korunka se má stát viditelným znamením našeho zasvěcení se srdci Panny Marie. V obruči korunky je napsáno: „S láskou a vděčností věnují Panně Marii její děti.“

Proč se zasvěcovat Panně Marii? Důvod je prostý. Je to jakýsi veřejný slib, kdy se dobrovolně a vědomě dáváme do služby Panně Marii.  Nechceme bránit Bohu, aby se našeho života zcela zhostil, tak jako se nebránila Panna Maria a dala se cele do díla spásy. Být v blízkosti Panně Marii znamená sloužit Kristu. Žít důrazně Boží slovo, evangelium ve svém životě. Podle slov sv. Ludvíka Marii Grigniona z Montfortu: „Nikdo nemůže urazit Krista, když slouží věrně Panně Marii.“ A všichni dobře známe slova „Skrze Marii ke Kristu.“

Proč zasvěcení proběhne až 11. února 2018? Bohužel zlatnická dílna chtěla korunku předat na konci listopadu 2017, ale subdodavatelské firmy, které zajišťují zlacení, nedodržely termíny, a proto se zhotovení korunky posunulo na leden 2018. Hledal jsem vhodný termín, kdy uskutečnit posvěcení korunky i zasvěcení se Panně Marii, a jako nejlepší se ukázal 11. únor, na který připadá 160. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech. Nechtěl jsem nějak otálet s termínem a prodlužovat tak posvěcení korunky a zasvěcení Panně Marii. Navíc je 11. února neděle a liturgické mezidobí, takže lepší den bychom v tomto roce asi nenašli.

Neposkvrněné srdce Panny Marie – oroduj za nás.

P. Pavel Ryšavý

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: