Duchovní obnova na Velehradě

Jakmile se začaly dny citelně krátit, sluníčko svítit slaběji, nastoupil podzim a v nedělních ohláškách se objevila očekávaná nabídka na letošní duchovní obnovu přerovského děkanátu. Tak jsme znovu využili možnosti a brzy po tom, co bylo možné se přihlásit, jsme se zapsali do seznamu účastníků. Nebyl důvod váhat – téma Pravdivost a otevřenost před Bohem, doprovázení pana děkana Pavla Hofírka a duchovně nabité místo poutního domu Stojanov byly dostatečným důvodem na odložení všeho nedodělaného a i neporytá zahrada musela počkat …

A proto jsme v pátek 10. listopadu hned po práci naložili do auta sbalenou tašku a podobně jako téměř 60 dalších přerovských i mimopřerovských farníků jsme zamířili směrem na Velehrad. Program byl osvědčený předchozími ročníky a začínal chutnou večeří, na kterou v kapli navázalo oficiální zahájení s vyhlášením ticha až do nedělní mše svaté. Hned první promluva a při ní položené otázky o naší upřímnosti a pravdivosti, následovaná společnou adorací, nás vedly k úvahám o našem prožívání vztahu k Bohu i k lidem. I v sobotu jsme mohli využít bohatý duchovní program. Někteří jsme se sešli ještě před snídaní v kapli poutního domu u modlitby růžence. Během dne jsme pak mohli vyslechnout další promluvy, které téma duchovní obnovy dále rozvíjely. O tématu pravdivosti a otevřenosti otec Pavel uvažoval z různých úhlů, a tak jsme si kladli otázky, jak to zvládáme vůči sobě samému, vůči druhým a vůči Bohu. Během dne byl i prostor k zamyšlení, modlitbě, procházce do baziliky a na hřbitov, mnozí také využili příležitosti ke zpovědi nebo k rozhovoru s knězem. V podvečer jsme společně prožili mši svatou a večerní program tradičně uzavírala adorace s hudebním doprovodem.

Nedělní ráno nám začalo v kapli při růženci a po krátkém navštívení baziliky jsme se již chystali na mši svatou. Po mši jsme se sešli, abychom ještě před tím než poobědváme a rozjedeme se do svých domovů, se podělili s ostatními o myšlenky a prožitky z duchovní obnovy. Snad každý vyjadřoval i poděkování našemu panu děkanovi za to, jak kvalitní a podnětné obnovy chystá. Někteří se mohli pochlubit i tím, že tato duchovní obnova byla pro ně již desátá, kterou na Velehradě s otcem Pavlem prožili. Tak ještě jednou Bohu díky a těšíme se už na 16. listopad 2018, kdy je naplánované jedenácté pokračování.

                        manželé Dostálovi

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: