Světec měsíce

Svatý Alois Guanella

Italský kněz a zakladatel kongregace Dcer Panny Marie od Prozřetelnosti a Služebníků lásky

Alois se narodil jako devátý z třinácti dětí 19. prosince 1842 v Campodolcino v Itálii. Doma vládlo rodinné teplo, ale také střízlivost a štědrost. Každý den se společně modlili růženec. Alois si z rodiny odnesl schopnost obětovat se a tvrdě pracovat, velikou trpělivost a pevnost v rozhodnutích a zároveň velikou víru.

V 18 letech vstupuje do semináře. Současně studoval předměty tak, aby měl kvalifikaci jako učitel. V roce 1866 byl vysvěcen na kněze a několik let pracoval jako farář v Savogno. Věnoval zvláštní pozornost chudým, usiloval o prohloubení křesťanského života věřících a podporoval četné sociální iniciativy. Během této doby se setkal s Donem Boskem a byl fascinován salesiánským charismatem tak, že se v roce 1875 stal salesiánem. Pracoval v oratoři v Turíně, a po krátkém čase byl jmenován ředitelem koleje „Dupraz” v Trinità (Cuneo). V salesiánské kongregaci zůstal pouze tři roky, protože Pán s ním měl jiné plány: poslušný svého biskupa, se vrátil do své původní diecéze Como. Události, překážky a zkoušky různého druhu mu otevřely cestu k těm nejchudším, otevíral pro ně útulky a školy. Z jedné skupiny dívek založil kongregaci Dcer Panny Marie od Prozřetelnosti, jejímž hlavním apoštolátem bylo věnovat se výchově mládeže, zvláště té nejchudší a utlačované, asistenci nemocných a mentálně postižených, doprovázením starých. S podporou biskupa založil také mužskou větev: Služebníky lásky, se stejnými cíli. Jeho kongregace rozkvetly v Itálii, ve Švýcarsku a ve Spojených státech. Obě kongregace vedou střediska pro rehabilitaci a sociální integraci postižených dětí i dospělých.  

V Como založil Dům Boží Prozřetelnosti a v jeho středu zasadil chrám Nejsvětějšího Srdce. Tady v tomto domě se potkávali lidé různého věku a s různými problémy. Byli tady malí sirotci, mladí studenti a řemeslnici, hluchoněmí, opuštění staří lidé, chronicky nemocní. Don Guanella měl pro psychicky nemocné vlídné a laskavé oslovení, kteří jinak byli oslovování ponižujícím způsobem, jako například blázni, blbci a podobně. Tito různorodí lidé zde nacházeli vlídné a důstojné přijetí, tady byli schopní vidět v trpícím člověku tvář Krista. Toto znamená rozšířit lásku na všechny lidi, kteří nějakým způsobem trpí. Proto taky nacházel don Guanella mnoho překážek a nepochopení. Opravdová láska zahrnuje všechny lidi všech měst a míst, ale i všech dob. To je rozlišující znamení jeho děl, že každý člověk si zasluhuje úctu a obdiv. Don Guanella věnoval péči zejména psychicky i fyzicky postiženým dětem, což v té době bylo velkou novinkou a má velikou zásluhu na polidštění kliniky pro duševně nemocné. V této práci dosud pokračuje jeho řeholní rodina. 

Pro podporu umírajících založil „Zbožnou společnost přechodu sv. Josefa“. Postavil mnoho kostelů a domů pro opuštěné a utlačované. To, co si vzal od Dona Boska, nebylo pouze upřednostňování mladých, v čemž pokračoval až do konce své-ho života, ale i zvláštní poslušnost obětující se vůči svým představeným. Jako Don Bosco byl poslušný svému biskupovi i ve velkém utrpení a nepochopení.

Dne 24. října 1915, ve městě Como, don Guanella umírá ve věku 72 let, následkem mozkové příhody. Zanechal po sobě dva významné spisy: „Pojď k Otci“ - z roku 1880 a „Nadace“ z roku 1885.

Za svatého byl don Guanella prohlášen dne 23. 10. 2011 papežem Benediktem XVI.  Svátek slaví 24. října.

      tým spolupracovníků redakce

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: