Úvodník - červenec/srpen 2017

Milí čtenáři našeho časopisu,

vstoupili jsme do letních, prázdninových měsíců. Hned první červencový den jsem v Přerově slavil primici. Rád bych i zde chtěl poděkovat všem, kdo přispěli k tomuto slavnostnímu dni. A jak radostně jsme začali, tak i pokračujme celé prázdniny. Vždyť doba dovolených, letního odpočinku, výletů a návštěv nám dává speciální příležitost k objevení krásy Božího stvoření kolem nás. Kamkoli půjdeme, zkusme vnímat tu úžasnou rozmanitost, kterou Bůh obdařil naši zemi. Ať už je to krása přírody kolem nás, která je v plném květu, nebo vznešenost lidského ducha, který se projevuje v umění, nebuďme k těmto věcem slepí. Jako křesťané víme, že všechno opravdu krásné pramení od Boha, který nejen stvořil tento svět, ale zároveň ho dal lidem jako dar. A tak kdekoli budeme, doma, na dovolené v naší zemi i v zahraničí, na různých výletech, zkusme Bohu poděkovat za tento úžasný dar, kterým nám dává. Prázdniny jsou ale také časem duchovně náročným. Jak si při tom všem cestování, změnách, spěchu, najít čas na modlitbu, mši svatou a Boha samotného? Zkusme se na náš duchovní život dívat ne jako na povinnost, kterou musíme splnit, ale jako na něco krásného a obohacujícího. Zkusme propojit naši modlitbu s tím, co právě děláme. Když cestujeme, nezapomínejme na modlitbu za ochranu na cestách. Když čekáme návštěvu, pomodleme se za ni. Když jsme unaveni na výletě, svěřme to Pánu. Ale také nezapomínejme Boha chválit, když vidíme něco krásného, poděkovat, když se dovolená vydaří, když nás někdo navštíví, když něco krásného zažijeme. Tyto chvíle třeba krátké, ale i osobní modlitby jsou Bohu zvlášť milé. Vychází totiž ze srdce člověka. Vychází z vědomí přítomnosti Toho, který je stále s námi. O prázdninách také probíhá velké množství krásných poutí a církevních slavností. Neváhejme vyrazit na naše poutní místa na Sv. Hostýně,  Velehradě,   Sv.  Kopečku, nebo na některé z mnoha dalších známých míst. Zakusme tu zvláštní atmosféru míst promodlených tisíce poutníky před námi. Přeji vám krásné prožití letních měsíců a radost z Hospodina, ať je Vaší silou.

P. Jan Berka

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: