Slovo z Charity

Kontejner pro Haiti

Již 12 let pomáhá Arcidiecézní charita Olomouc na Haiti. Na podporu místních lidí byla vyhlášena sbírka Kontejner pro Haiti, která bude na ostrov doručena na podzim 2017. Sbírka trvá až do září a potřebné věci můžete donést i na Oblastní charitu Přerov, odkud budou dopraveny do Olomouce a poté na Haiti.

Více o sbírce na našem webu www.prerov.charita.cz nebo na www.haiti.cz.

 

Milí farníci,

letos tomu bude už 25 let, co Oblastní charita Přerov začala svou činnost. Za tuto dobu se mnohé vybudovalo, mnoho lidí věnovalo své síly a nadšení charitnímu dílu a pomoci potřebným. K této příležitosti pořádáme ve spolupráci s farností Přerov pouť na poděkování za všechna dobrodiní, která nám Pán prokázal.

Pouť se uskuteční v sobotu 23. 9. 2017 a je určena nejen zaměstnancům charity a farníkům, ale všem, kteří chtějí spolu s námi za vše Pánu poděkovat. Cílem cesty bude poutní místo Křtiny, kde společně s děkanem, otcem Pavlem, oslavíme mši svatou. Na programu bude i prohlídka areálu. Odpoledne nás čeká návštěva Sloupskošošůvských jeskyní. Pouť zakončíme v kostele ve Sloupu závěrečným požehnáním.

Na pouť se můžete přihlašovat u Mgr. Emilie Šmídové (731 914 944) nebo osobně na faře ve čtvrtky 9 – 12 hod.) do 31. 8. 2017. Cena pouti je 250,- Kč dospělí, 150,- Kč děti. Pro zájemce je možné objednat oběd v ceně 100,- Kč dospělí, 70,- Kč děti.

Všechny Vás na společnou děkovnou pouť srdečně zveme a těšíme se na Vás!

 

Milí farníci,

rádi bychom poděkovali všem, kteří se i letos zapojili do Postní almužny a odepřeli si nepotřebný luxus (v jakékoliv podobě) ve prospěch druhých.

V loňském roce se díky Vaší štědrosti pomohlo tímto způsobem 5 rodinám a lidem v nouzi. Letos se v celém děkanátu vybralo 73 055 korun (což je o 12 010 korun víc než vloni!) Za spolupráci děkujeme také všem kněžím našeho děkanátu. Vybraná částka bude s jejich pomocí použita na pomoc rodinám a lidem v nouzi, kteří se v našem děkanátu nacházejí. Pokud byste věděli o někom z Vašeho okolí, komu by Postní almužna mohla vypomoci, neváhejte se obrátit přímo na nás nebo Vašeho kněze.

Všem zapojeným vyprošujeme hojnost Božího požehnání!

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství!“                     Mt 5,7

Za Oblastní charitu Přerov Emilie Šmídová 

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: