Mrhání potravinami a zpovědní zrcadlo

Značný počet lidí hladoví a dokonce jsme v některých oblastech světa svědky hladomoru. To je obžalobou části světa, kde se neuvěřitelně mrhá potravinami. Alespoň pro křesťany by mělo platit, že jídlo je Boží dar. „Trpí-li jeden úd, trpí s ním údy všechny“ (1Kor 12,26) Pokud bychom tento citát brali opravdově, mělo by nás při vyhazování jídla do odpadu pořádně píchnout u srdce. A vůbec, není to hřích?

Pravděpodobně sedmé přikázání by mělo být rozšířeno o hříchy plýtvání potravinami = kradení potravin hladovějícím

Podotázky:

·      Připravuji jídlo v množství, které rodina (sám) spotřebuji?

·      Připustím zlozvyk nechávat ze „slušnosti“ poslední sousto na talíři?

·      Vyhazuji zbytky jídla, aniž hledám jejich využití?

Rady:

·      Vařte méně a mějte pro nenasycené v záloze vhodné dosycení: ovoce, oříšky,   čokolády, zákusek atd.

·      Pokud žijete na vesnici, chovejte slepice. Ty zlikvidují všechny přebytky.

·       Najděte si známé, kteří jsou schopni přebytky využít.

                                   František Kopečný

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: