Fatimské jubileum v Křenovicích u Kojetína

Na letošní rok připadá 100. výročí, kdy se dne 13. 5. 1917 zjevila v portugalské Fatimě třem malým dětem Panna Maria a sdělila jim tři tajemství. Naléhavě děti žádala, aby činily pokání a oběti za spásu hříšníků. Opakovaně zdůrazňovala modlitbu svatého růžence, který je klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru. Zjevení se opakovalo ještě pětkrát, a to vždy 13. dne v měsíci až do října.

Svatý otec udělil pro tento jubilejní rok možnost získat plnomocné odpustky těm, kteří uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017), a kdo se účastní oslavy nebo modlitby ke cti Panny Marie, pomodlí se Otče náš, Vyznání víry a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou.

V Křenovicích v kostele sv. Jana Nepomuckého se nachází krásná socha Panny Marie Fatimské (asi 1,5 m vysoká), umístěná na levé straně v čele tzv. vítězného oblouku.

 
Abychom mohli prožít v Křenovicích a blízkém okolí toto jubileum, budou v kostele sv. Jana Nepomuckého slouženy mše svaté od května vždy 13. dne v měsíci až do října –

v sobotu           13. 5. v 10 hod.

v úterý             13. 6. v 18 hod.

ve čtvrtek         13. 7. v 18 hod.

v neděli            13. 8. v 10:30 hod.

ve středu          13. 9. v 18 hod.

v pátek             13. 10. v 18 hod. 

Program: začátek setkání hodinu před mší svatou se pomodlíme dva růžence, po mši svaté následuje jeden růženec a součástí je i modlitba zasvěcení Panně Marii. Tato setkání v kostele umožní získat plnomocné odpustky, jak to vyhlásil Svatý otec.

Věřící také podpořili návrh zhotovit v rámci jubilea pro tuto sochu Panny Marie korunku, která bude slavnostně požehnána a vložena na hlavu sochy Panny Marie. Chcete-li i vy podpořit tento návrh, rádi od Vás přijmeme finanční podporu, aby zlatník mohl vyrobit pěknou a důstojnou korunku.

Poselství Panny Marie z Fatimy zůstává stalé stejné – denní modlitba svatého růžence a konání pokání jako nástroj k dosažení míru srdce i pro celý svět. I Vy se k nám přidejte a získejte pokoj srdce a podpořte mír ve světě!                                                                      P. Pavel Ryšavý


Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: