Tým děkanátních pracovníků

Milí farníci,

jmenuji se Emilie Šmídová a pracuji jako pastorační asistent v Oblastní charitě Přerov. Pocházím z Přerova a ve farnosti se již řadu let věnuji schole, organizaci letních táborů a jiných akcí pro děti, a také výuce náboženství.

Mou náplní práce je ve spolupráci s vedením charity podpora a rozvoj duchovní stránky, koordinace dobrovolníků a spolupráce s farnostmi. Duchovní rozměr se snažím podporovat přednáškami pro zaměstnance i klienty, rozmanitými duchovními akcemi a skrze pravidelné Modlitby s charitou. Ty se konají každou poslední středu v měsíci v 15:30 v kapli na faře v Přerově. Jsou určeny nejen zaměstnancům, ale i farníkům, příznivcům charity a všem zájemcům. Rádi Vás na Modlitbách uvítáme, je pro nás posilou vidět, že na naši službu nejsme sami. Přesný rozpis Modliteb najdete na nástěnkách i v časopise.

S farnostmi spolupracuji zejména při větších aktivitách, jako je Tříkrálová sbírka a Postní almužna. V každé z farností také proběhlo krátké představení charitních služeb. Dobrovolníci se zapojují zejména při Tříkrálové sbírce a v Modlitebním alarmu (dobrovolníci modlitbou doprovází klienty Domácí hospicové péče). Spolupráce s jednotlivými farnostmi děkanátu probíhá napříč těmito aktivitami a je velmi rozmanitá.

Pastorační asistent také patří do týmu děkana, je spojkou mezi farnostmi děkanátu a charitou.

Úkolem pastoračního asistenta je i podpora zaměstnanců charity v jejich náročné práci, aby se z naší práce nevytratila ona caritas – milosrdná láska. Ta však není jen úkolem Charity, ale každého pokřtěného. Společně se tak doplňuje a setkává charita jako praktická pomoc bližnímu se službami profesionální Charity.