Slovo z Charity

Domácí hospicová péče

Moto:                                            „Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec.

            Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním.

            Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

 

Domácí hospicová péče dává umírajícím možnost strávit poslední chvíle života v domácím prostředí mezi svými blízkými. Někdy příbuzní sice mají dobrou vůli starat se o své blízké až do úplného konce, ale chybí jim často odvaha a odborné zkušenosti, tak vlastně i kvůli tomu nakonec umírající skončí v nemocnici. Součástí domácí hospicové péče je Charitní ošetřovatelská služba, která zajišťuje zdravotní péči. Podávání infuzí, léků, péče o rány, monitoruje bolest. Je ordinována praktickým lékařem a je hrazena ze zdravotního pojištění. Charitní pečovatelská služba, která zajišťuje pomoc při péči o umírajícího, pomoc s hygienou, poskytováním stravy, oblékáním. Péče pečovatelské služby je hrazena dle ceníku Charitní pečovatelské služby. Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství a doprovází nemocného, rodinu a jeho blízké ve vzniklé životní situaci. Pomáhá vyřídit příspěvek na péči a další potřebné záležitosti. Služby sociálního pracovníka jsou zdarma. Spirituální péči zajišťuje duchovní nebo pastorační asistent, kteří přichází do domácností na přání nemocného či rodiny. Je velmi důležité pro spásu duše zprostředkování a udělení potřebných svátostí. Ve svátosti nemocných zakouší křesťan, že ani v nemoci a v utrpení nezůstává opuštěn, že je zahrnut Ježíšovou láskou. Kristus posiluje důvěru nemocného v Boha, odpouští hříchy, dává mu klid a naději.

K Domácí hospicové péči patří také Modlitební alarm. Duchovní záštitu nad ním ale i nad celou službou převzal otec Radek Sedlák z Troubek. Každé úterý je v Troubkách sloužena mše svatá na úmysly alarmu i za jeho jednotlivé členy.

Modlitební alarm je oporou nemocným i jejich rodinám. Alarmisté jsou informováni o klientech skrze SMS. Forma molitby pak záleží na každém jednotlivě. Poslední věci člověka jsou tajemstvím, netušíme, co všechno můžeme svou modlitbou změnit, vyprosit. Svědectví lidí však mluví samy za sebe. Síla modlitby už zmírnila bolesti, ulehčila těžký odchod ze světa, byla velkou oporou pro rodinu nemocného, ale také vrátila nemocného do jeho běžného stavu nebo mu pomohla objevit a ujasnit si vztah s Bohem. Pokud by chtěl někdo rozšířit řady alarmistů, stačí zaslat SMS na číslo 731 914 944: „Chci se zapojit do Modlitebního alarmu, jméno.“ Nebojme se rozšířit toto velké a potřebné dílo.

Při péči o umírající v mnohých případech usnadňují práci kompenzační pomůcky a přístroje sloužící ke zkvalitnění péče. Pomůcky jsou nákladné a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Díky prostředkům Tříkrálové sbírky a štědrosti místních sponzorů jsme v roce 2016 zakoupili elektrické polohovací lůžko, antidekubitní matraci, koncentrátor kyslíku, pojízdný elektrický zvedák a mechanický invalidní vozík. Pomůcky pomáhají zvýšit kvalitu života těžce nemocným, zajišťují jejich snadnější polohování, nebolestivý transport, prevenci proleženin či zlepšení komfortu u osob trpících dýchacími obtížemi.

V Průběhu roku 2016 umožnila Domácí hospicová péče v rámci Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby 15 umírajícím strávit poslední chvíle života v domácím prostředí v blízkosti svých blízkých.

O Domácí hospicovou péči je možné požádat u praktického lékaře nemocného nebo přímo u Domácí hospicové péče osobně pondělí až pátek 7:30 – 15:00 hod. na adrese Šířava 27, 750 02 Přerov, telefonicky na 581 216 006 nebo email domacihospic@prerov.charita.cz. Podrobnější informace o Domácí hospicové péči Oblastní charity Přerov lze získat na webových stránkách www.prerov.charita.cz. Pomáháme lidsky žít a lidsky umírat.                          Emily Šmídová

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: