Pět let Maltézské pomoci v Přerově

Ano, je to opravdu tak – Maltézská pomoc v Přerově oslavila již pět let svého úspěšného působení!

Tak to už je snad doba, ve které se dá spoustu věcí zhodnotit, potěšit se tím, co se povedlo nebo se zamyslet i nad tím, co bychom měli dělat jinak, abychom stále lépe naplňovali heslo Maltézské pomoci „Pomoc potřebným a obrana víry“.

Velkou radost máme ze stále narůstajícího počtu našich dobrovolníků. V průběhu pěti let se zapojilo do dobrovolnické činnosti 73 dobrovolníků! Ani naše nejodvážnější představy se při vzniku MP neblížily tomuto úctyhodnému číslu! Těší nás, že i v dnešní uspěchané době se najde spousta lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas a námahu ve prospěch druhých, a to zcela nezištně, za pouhé slovo „Děkuji“.

Naši dobrovolníci věnovali seniorům a zdravotně postiženým jen v roce 2016 celkem 1523 dobrovolnických hodin. Navštěvujeme klienty Domova pro seniory v Přerově, v Domovech s pečovatelskou službou, Oblastní charity Přerov, a také navštěvujeme klienty přímo v rodinách, kteří jsou v domácí péči. Spolupracujeme s organizacemi Centrum setkávání, o.s., Jsme tady, o.p.s., Alfa handicap. V minulém roce jsme zahájili spolupráci se Statutárním městem Přerov v rámci pomoci opuštěným osobám, která se zdárně rozvíjí.

Koncem loňského roku se uskutečnil v Olomouckém kraji již 6. ročník udílení ceny Křesadlo, která oceňuje osoby vykonávající dobrovolnickou činnost. Celou akci nejlépe charakterizuje její motto: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Mezi oceněnými byla také naše dobrovolnice slečna Simona Pazderová, která v Maltézské pomoci působí od roku 2012. V současné době dochází za klientkou Zdenou, která je dlouhodobě upoutaná na lůžko. „Těším se na její návštěvu celý den, dívám se na hodiny a čekám, kdy už přijde. Povídáme si o všem možném, je jako naše rodina, máme ji moc rádi,“ svěřila se paní Zdena. Její manžel dodává: „Jsme z ní úplně paf, svou energií nám dobíjí baterky.“

Taková slova jsou největší odměnou a důležitou motivací nejenom pro samotného dobrovolníka, ale i pro nás, kteří koordinujeme činnost centra ke spokojenosti všech, především našich klientů. 

„Díky charitě Maltézské pomoci jsem neskutečně bohatý člověk. Díky dobrovolnické činnosti jsem poznala několik úžasných lidí! Bez nich by byl můj život značně chudobnější.“ Klienta Andrea

„Dobrovolnictví mne těší a naplňuje, zvláště když cítím, že mě stále moje klientka Petra ráda vidí.“ Dobrovolnice Katka

„Já osobně jsem díky Maltézské pomoci poznala spoustu nových lidí a rozšířila okruh svých přátel.“ Dobrovolnice Jitka

„Někdy je to docela tvrdá práce, ale jindy se dostaví tak příjemný pocit jistoty, že dělám něco užitečného.“ Dobrovolnice Simona.  „Své klienty, kteří už nejsou mezi námi, mám stále v srdci, vzpomínám a modlím se za ně.“ Dobrovolnice Jana

„Každý všední den se pro mě v okamžiku našeho setkání stává vzácným. Je mi krásně, když vidím, kolik je na světě úžasných, obdivuhodných a ochotných lidí všech generací.“  Klientka Andrea

„Činnost dobrovolníků je pro nás velkým přínosem. Nejčastěji si s klienty povídají a hlavně jim naslouchají. Také si vážíme dobrovolnic, které každou středu přicházejí a modlí se s našimi klienty růženec nebo pomáhají při mši svaté.“  Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do činnosti Maltézské pomoci.  Především chceme poděkovat těm z vás, kteří jsou stále vytrvalí a ochotně dávají svůj čas druhým a stali se tak „našimi trvalými dobrovolníky“.   Všem Vám Pán Bůh zaplať!

Jitka Bílková a Jitka Přidalová, koordinátorky MP

Druhy obsahu: