Žehnání kaple na Domě svatého Josefa v Kojetíně

Neděle 13. 11. 2016 byla pro Dům sv. Josefa – charitní centrum denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením opravdu slavnostním dnem. Byla zde požehnána kaple a zasvěcená Pražskému Jezulátku – Božímu Dítěti. Završilo se tak asi dvouleté úsilí pracovníků, kdy se nevzhledné skladiště proměnilo na kouzelný prostor lákající ke ztišení, rozjímání a odpočinku pro duši. Tento duchovní rozměr je již dlouhou dobu součástí široké nabídky aktivit, které jsou k dispozici uživatelům v Domě sv. Josefa a patří mezi široké pojetí sociální práce. Sociální pracovnice centra denních služeb absolvovala v roce 2015 Kurz pro pastorační pomocníky, organizovaný děkanstvím Kroměříž.

Pro zřízení kaple hovořilo několik skutečností. Jednak to byly zájmy a potřeby některých (zvlášť těžce nemocných) uživatelů centra denních služeb, kteří na sklonku svého života hledají smíření a ujištění o smyslu svého života. Kaple bude sloužit také pracovníkům Charity Kojetín a Církevní mateřské školy, kteří chtějí pomáhat potřebným lidem a po vzoru Matky Terezy svou prací předávat lásku, úctu a pokoj.  Kaple bude sloužit i pro potřeby farnosti a k návštěvám všech občanů, kteří budou hledat místo pro ztišení a Boží blízkost. Kostel je dost studený a mnoho především starších věřících volí proto raději občasné sledování přenosu mše sv. v televizi nebo přes internet. Naproti tomu bude kaple v zimě vytápěná a v létě bude skýtat příjemný chládek.

Kaple je přístupná zájemcům po celou provozní dobu centra denních služeb, tj. v pracovní dny v době mezi 7 – 15 hod. Přístup do kaple je bezbariérový.

Nabízí se otázka: proč zrovna Pražské Jezulátko, když jsme v Kojetíně? Tato volba zasvěcení kaple je odpovědí na slova emeritního papeže Benedikta XVI, který při své návštěvě Prahy v roce 2009 vyzval celý národ ke sjednocení a společným modlitbám u Jezulátka: „Všechny rodiny svěřujme svatému Pražskému Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné rodiny pro skutečný pokrok společnosti a pro budoucnost lidstva“.  A také se dá toto zasvěcení kaple Božímu Dítěti vzít jako návrat Jezulátka – Dítěte Ježíše do Kojetína po mnoha letech. Dům sv. Josefa byl totiž původně budovou sloužící Kongregaci Milosrdných sester Sv. Kříže. Nad vchodem do tohoto kláštera byl zasklený výklenek se soškou Jezulátka -  Božího Dítěte. Jednou ručkou žehnalo a v druhé drželo malou zeměkouli, nad kterou byl vztyčený kříž. Později byla tato budova rekonstruována, proběhlo zvýšení o další poschodí a přitom byl výklenek odstraněn.

Kéž Pražské Jezulátko – Boží Královské Dítě

znovu žehná Kojetínu i celému světu!            Helena Gračková 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: