Kojetínské 250. výročí

Milí věřící z přerovského děkanátu, srdečně Vás zvu do Kojetína, kdy si v sobotu 11.2. 2017 připomeneme 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu. Mši svatou, která začne v 15 hodin, bude celebrovat Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup.

Jelikož je to zároveň 25. výročí ustanovení světového dne nemocných, požádal jsem pana arcibiskupa, aby při této příležitosti byla udělována svátost nemocných. Mohou ji přijmout lidé starší 70 let, anebo lidé vážně nemocní. Kdo máte zájem přijmout tuto svátost, oznamte to Vašim kněžím. Kněží Vám předají tiskopis, kterým provedu evidenci všech, kteří tuto svátost budou přijímat.

Co se stalo 11.2.1767 v Kojetíně? Milostná socha Panny Marie tohoto dne byla slavnostně přenesena do kojetínského chrámu a byla umístěna na hlavním oltáři. Tato socha byla dříve součástí kaple sv. Anny, která se nachází u cesty mezi Kojetínem a Měrovicemi nad Hanou. Historické záznamy vzpomínají, že zde u této kaple se stalo několik zázračných uzdravení na přímluvu Panny Marie. Lidé přicházeli ke kapli sv. Anny, aby zde před milostnou sochou prosili Pannu Marii v nejrůznějších záležitostech a potřebách. Zástup lidí se zvětšoval a byly návrhy, aby zde v polích byl postaven větší svatostánek. Tento záměr se však nenaplnil a bylo navrženo, aby milostná socha Panny Marie byla přenesena do kojetínského chrámu, který byl tehdy obnoven a znovu posvěcen (1741), a tak se stal jistě vhodným a důstojným místem pro umístění sochy Panny Marie.

Všimněte si data 11.2.1767. Toto datum bylo zvoleno, aniž kdo věděl, co se stane 11.2.1858 ve Francii v Lurdech. Zde se zjevila Panna Maria malé Bernardetě a adresuje lidem své poselství. Lurdy se staly nepochybně jakýmsi světovým shromaždištěm nemocných, kde se odehrává mnoho uzdravení na přímluvu Panny Marie. V roce 1992 zvolil papež Jan Pavel II. právě datum 11.2. za světový den nemocných, trpících.

Čím je kojetínská milostná socha Panny Marie jedinečná? Jedna věc Vás zaujme. Panna Maria jednou nohou stojí na hadovi (symbol ďábla), přičemž přidržuje malého stojícího Ježíška, který stojí na její noze, která šlape po hadovi. Můžeme říci, že zde je jakoby zesílená Boží moc. Známe protoevangelium, které vypovídá, že žena zasáhne hlavu hadovi, zatímco had zasáhne její patu. Bůh si vyvolil Pannu Marii, která se stala Matkou Krista, Božího Syna, který přemohl ďábla. Nesmíme však zapomenout, že na tomto vítězství má podíl i Panna Maria. Její pokora drtí ďábla. 

Snad ještě jedna věc. Věřící v Kojetíně vlastní poklad v podobě modlitby k Panně Marii, která sahá právě až do roku 1767. Je tedy památkou na událost přenesení milostné sochy. I dnes se ji k Panně Marii věřící v Kojetíně pravidelně modlí po mši svaté. 

Nechceme zapomenout na Pannu Marii, chceme zůstat jejími dětmi, a jestli Bůh dovolí, aby její přímluva přinesla zázrak i zde, budeme vděčni. Vždyť sama říká: „…veliké věci mi učinil ten, který je mocný...“ Chceme, aby i zde byl oslaven Bůh skrze přímluvu Panny Marie. Kéž přitáhne její pohled naše trápení, naši odevzdanost a zkroušenost.

„Panno Maria, uzdrav nás ze všeho trápení, nemocí a bolestí, aby lidé uvěřili v Tvou blahosklonnost a lásku k Bohu, který naplňuje život štěstím a radostí.“                                                                                                             P. Pavel Ryšavý

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: