Podpořte nás...

Prosíme o finanční podporu našich farností, protože prakticky jediným příjmem farností jsou dary a sbírky. Příjmy z pronájmů jsou bohužel zanedbatelné a případné dotace jsou vždy účelové na konkrétní opravy, takže je nemůžeme použít na financování běžného provozu farností. Dary potřebujeme na režijní výdaje farnosti (elektřina, teplo, dešťová voda, vodné, stočné, kancelářské potřeby apod.), na běžnou údržbu a na opravy, na které neseženeme dotace. Větší opravy nejsme schopni realizovat bez dotací, ale také v tomto případě potřebujeme dary, abychom byli schopni zaplatit nutný podíl farnosti. Arcibiskupství podporuje naše farnosti tím, že platí mzdy duchovních (což je velká pomoc), ale nemá tolik peněz, aby mohlo ještě navíc přispívat na běžný provoz či opravy ve farnostech.

Z těchto důvodů jsme odkázáni na štědrost farníků a dalších dárců, kterým za jejich dosavadní podporu děkujeme.

Svůj dar můžete dát osobně v kostele do sbírky (pokud nepotřebujete potvrzení o daru) nebo předat na faře v Přerově (přitom můžeme vystavit příjmový doklad) nebo poslat převodem na naše farní účty (potvrzení o daru církvi pro slevu na dani Vám na požádání vystavíme). V děkanátní kanceláři je možné se také domluvit na sepsání darovací smlouvy. S případnými dotazy se na nás můžete obrátit e-mailem: posta@farnostprerov.cz

 

Farnost Přerov má čísla účtů 227949536/0300 (pro příjem darů, zvláště pravidelných) a běžný účet 1057199/0300 (jednotlivé dary).

Farnost Předmostí má účet 1057201/0300.

 Variabilní symbol dle účelu, viz níže, případně ho netřeba uvádět a dar bude použit všeobecně na potřeby farnosti.

 

  • Variabilní symbol 123456 pro běžné dary.

Je určen pro dary na činnost, opravy a režijní náklady příslušené farnosti všeobecně. Tedy dle situace použijeme finance na to, co je právě pro farnost nejpotřebnější, podobně jako používáme dary z běžné či měsíční sbírky v neděli v kostele.

V kostele jsou občas účelové sbírky, které posíláme na tento předem vyhlášený účel (na kněžský seminář, na misie, na křesťanská média apod.), pokud chcete na takový účel poslat svůj dar, tak je třeba tento dar poslat v týdnu před sbírkou a e-mailem na to upozornit, abychom dar mohli ke sbírce připočítat a společně se sbírkou poslat dál.

  • Variabilní symbol 161616 na opravu kaple sv. Jiří.

Čísla účtů 227949536/0300 nebo 1057199/0300. Tyto dary budou použity na finacování generální opravy kaple sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově. Více informací najdete v samostatném článku.

  • Pro farníky:

Na prvním místě prosíme o finanční podporu každodenního života farností, tedy o dary na běžný provoz farností (var. symbol 123456). Nebo je možné přispět konkrétně na dokončení opravy kaple sv. Jiří (var. symbol 161616). Své dary můžete dávat do běžných sbírek, do měsíční sbírky nebo osobně předat na faře. Nejvhodnější formou podpory jsou pravidelné dary zasílané například jednou za měsíc na účet farnosti Přerov 227949536/0300 var. symbol 123456 (případně Předmostí 1057201/0300). Děkuji těm farníkům, kteří už tímto způsobem pravidelně farnost podporují.

  • Pro občany Přerova:

Prosíme o finanční dary na opravu kaple sv. Jiří na účet 1057199/0300 var. symbol 161616. Na požádání rádi vystavíme potvrzení o daru církvi. Snažíme se postupně dávat do pořádku církevní stavby, aby byly ozdobou našeho města, ale bez finanční podpory a dotací tak velký úkol nezvládneme. Až se podaří dokončit obnovu kaple sv. Jiří, začneme připravovat generální opravu kostela sv. Vavřince. Samozřejmě budeme vděčni i za podporu samotného života našich farností všeobecnými dary, var. symbol 123456.

  • Pro přerovské firmy:

Prosíme o finanční dary na opravu kaple sv. Jiří na účet 1057199/0300 var. symbol 161616. Farnost můžete podpořit také zakoupením reklamy v našem časopise nebo zboží v našem farním obchůdku. Smlouvu o daru nebo fakturaci za reklamu je možné domluvit osobně v naší děkanátní kanceláři, případně e-mailem: posta@farnostprerov.cz

  • Pro všechny:

Děkujeme všem, kdo naše farnosti podporují. Jsme si vědomi, že budoucnost našich farností závisí na štědrosti každého jednotlivého dárce a jsme všem vděčni za jakýkoliv dar. Přejeme všem, aby Vaši štědrost odměnil Bůh svým požehnáním.

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: