Nové pietní místo na hřbitově pro kněze v Měrovicích nad Hanou

Doposud existovala na hřbitově vzpomínka na čtyři kněze - dva kněze, kteří jsou pohřbeni do rodinných hrobů a dva kněze, jež připomínaly kamenné desky na hlavním kříži hřbitova. Jednalo se o vzpomínku na P. Jaroslava Kalába (*1952 +1998), který zde působil jako farář a administrátor od roku 1982. Před křížem byl vytvořen jakýsi domnělý hrob s deskou a nápisem připomínající 27 leté kněžské působení P. Tomáše Klepka (*1892 +1965), arcibiskupského rady a faráře. Toto umístění vzpomínkových desek na hlavním kříži bylo nevhodné, protože hlavní kříž na hřbitově připomíná nejen skutečnost posvěcení hřbitova, ale také křesťanské tajemství – Kristovo vítězství nad smrtí! Vzpomínka byla tedy od-straněna v souvislosti s realizací nové pietního místa.

Proto vznikla myšlenka, která trvala už delší dobu, mít na hřbitově samostatné a obsáhlejší vzpomínkové místo na kněze. Letos v srpnu se podařilo myšlenku zrealizovat. Bylo zvoleno pohřební místo v blízkosti centrálního kříže hřbitova, které bylo volné. Po dohodě s panem starostou a s výrazným finančním příspěvkem obce mohl vzniknout pěkný pomník.

Zhotovila jej kojetínská firma Kámen Klaper, s.r.o. Pro pomník byly vybrány barvy šedé a černé žuly. Celé dílo stálo 120 tisíc Kč, obec Měrovice věnovala 50 tisíc Kč.

Na pomníku najdete seznam jmen rodáků kněží z Měrovic n./H. - P. Fabián Terentinus Králík (*1821 +1895), P. František Taufer (*1839 +1902), P. František Otáhal (*1836 +1943), P. Josef Hájek (*1868 +1938), P. Jakub Vymazal (*1880 +1925), Mons. František Kutal (*1882 +1967), Mons. ThDr. Bartoloměj Kutal (*1883 +1964), P. František Vrána (*1895 +1931), a také jména kněží, kteří působili v Měrovicích – P. Tomáš Klepek (1937-1965), P. František Válek (1965), P. František Surala (1965-1969), P. Josef Sosík (1969-1970), P. Josef Šenkyřík (1970), P. Pavel Václav Svozil, SDB (1970-1983), P. Jaroslav Kaláb (1983-1998). Tento seznam jmen je však neúplný. Bylo přihlédnuto, aby seznam nebyl dlouhý. K vytvoření seznamů posloužila dvě kritéria. Seznam jmen rodáků tvoří jména po roku 1811, kdy byl posvěcen kostel, a vznikla samostatná farnost. Seznam působících kněží tvoří jména, po datu 19. 7. 1959, kdy byl posvěcený nový, tedy současný hřbitov. Starý hřbitov se nachází u nádraží, kde se přestalo pohřbívat k datu 1.5.1959.

Na pomníku najdete citát z obřadu svěcení kněží ke službě - „A ty jako Kristus ukřižovaný i Ty sám se staň obětí.“ A jsou přiložena slova farníků – Vděčně vzpomínáme na vaši kněžskou službu.

Každý rok v dušičkovém čase vzpomínáme na hřbitově na naše zemřelé. Letos se pomodlíme za naše zemřelé v neděli 8.11.2015 ve 14:30 hod. Při této příležitosti bude pomník kněží posvěcen.

Snad závěr patří třem velkým písmenům umístěným na kříži pomníku kněží. R.I.P. Requiescant in pace – Odpočívejte v pokoji. To je to, na co bychom neměli při návštěvě hřbitova zapomenout. Popřát našim zemřelým skrze modlitbu mír, po jejich námahách a útrapách.                                                                                                                                       P. Pavel Ryšavý 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: