Územní pastorační změny na Kojetínsku

Už delší dobu se mluvilo na Arcibiskupství olomouckém o scelení politických a církevních okrsků. Tato věc se týkala i duchovní správy na Kojetínsku. Jedná se o obec Koválovice (asi 160 obyvatel) a Stříbrnice (asi 250 obyvatel).

Do okresu Přerov spadá obec Koválovice a Stříbrnice. Tyto obce však církevně nepatřily do děkanátu Přerov, ale byly součástí jiných děkanátů. Obec Koválovice patřila do farnosti Hradisko, děkanát Kroměříž. Obec Stříbrnice patřila do farnosti Vrchoslavice, děkanát Prostějov. Došlo tedy k rozhodnutí arcibiskupa olomouckého Mons.Jana Graubnera o rozdělení církevní právnické osoby v souladu se zákoníkem a kanonickým právem ke dni 1.1.2015 a byla vyčleněna městská část Koválovice u Kojetína z veřejné církevní právnické osoby Římskokatolické farnosti Hradisko u Kroměříže a zároveň začleněna do veřejné církevní právnické osoby Římskokatolická farnost Kojetín. Totéž se týká i druhé obce Stříbrnice, které ke dni 1.1.2015 byla vyčleněna z veřejné církevní právnické osoby Římskokatolická farnost Vrchoslavice a zároveň začleněna do veřejné církevní právnické osoby Římskokatolická farnost Měrovice nad Hanou.

Co tato změna přináší? Farníci věřící/občané těchto obcí Stříbrnice a Koválovice se musí od 1.1.2015 na základě nového začlenění vždy již obracet se svými žádostmi na duchovní správu do Kojetína (Obec Měrovice n./H. je administrována z Kojetína)! Tato změna se týká především vybavení žádosti o křest dětí, uzavírání církevního manželství, žádosti vyřízení pohřbů při úmrtí, ale také konání pobožností či mši sv. v místních obecních kaplích. Tyto žádosti je nutné vždy projednat s duchovním správcem z Kojetína na adrese 752 01 Kojetín, Komenského nám. 48 nebo tel. 733 742 016.

 

Do kojetínské duchovní správy tak již patří město Kojetín, obce Polkovice, Uhřičice, Popůvky, Koválovice u Kojetína, Měrovice nad Hanou, Stříbrnice a Křenovice u Kojetína.                                    P. Pavel Ryšavý

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: