ZAMILOVANOST jako duchovní zkušenost

Zamilovanost jako duchovní zkušenostNaše farnost v prosinci 2014 vydala knihu:

ZAMILOVANOST jako duchovní zkušenost

Podtitul: "Jsem zamilovaná. Je to úžasné. Ale co s manželem a dětmi?"

Autor: Pavel Hofírek

Rozsah: 116 stran formátu A5

ISBN 978-80-260-7130-3

Prodejní cena: 120,- Kč

Knihu zasíláme poštou. Na naši e-mailovou adresu posta@farnostprerov.cz zašlete potřebné údaje: jméno a příjmení, poštovní adresu včetně směrovacího čísla, svoji e-mailovou adresu a počet objednávaných kusů.

Knihkupcům nebo při odběru většího počtu výtisků nebo při nákupu přímo v naší prodejně dáváme slevu. Minipropagaci knihy najdete také na adrese www.zamilovanost.cz nebo www.pavelhofirek.cz

Ze zadní strany obálky:

Pozorný pohled a poctivé přemýšlení nad skutečností zamilovanosti v lidském životě nám jasně ukáže její limity a stíny. Nejspíš tím přijdeme o ten romanticky naivní pohled na zamilovanost, ale snad uvidíme význam a krásu daru zamilovanosti mnohem lépe než dosud.

Zkušenost zamilovanosti se nám může stát zrcadlem, ve kterém zahlédneme odraz duchovního světa. Většinou k tomu ale nevede šťastná zamilovanost, kdy je člověk naplněn až po okraj štěstím právě prožívaným. Ani nešťastná zamilovanost, kdy je náš pohled zastřen stínem bolesti a zklamání. Nejlépe nám k tomu poslouží zkušenost šťastně-nešťastné zamilovanosti, kdy nám v dosažení „štěstí“ v naplněném milostném vztahu brání jen naše láska. Láska k manželovi či manželce, láska k tomu druhému, láska k dětem, láska k Boží pravdě…

Taková zamilovanost je náročnou výzvou k obnovení a prohloubení naší lásky. Naší lásky k druhým, k sobě a k Bohu. Kéž by tato knížka aspoň některým pomohla na této cestě růstu v lásce!

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: