"Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve víře"

Tato slova apoštola svatého Pavla se stala mottem celosvětového setkání mládeže, které se uskuteční tento rok v srpnu ve španělském městě Madrid. A tak se můžeme zamyslet nad těmito slovy a popřemýšlet, co pro nás znamenají.

Aby pomyslný strom víry mohl zakořenit, růst a nést plody, musí být první zasazen. Ale kdy vlastně dochází k zasazení stromu víry? Myslím, že odpověď je velice jednoduchá, při křtu, právě tehdy jsme přijati do velkého společenství Božích dětí a můžeme začít růst. Jako každý strom se musí zalévat, hnojit, i strom víry se hnojí. Hnojivem se může stát třeba modlitba, dobrý skutek anebo jen dobré slovo. Další podmínkou růstu je dobrá a kvalitní půda, kterou nám může poskytnout jen Kristus, jako nejlepší hospodář. Pokud zasadíme strom do kvalitní půdy a budeme ho pravidelně hnojit, stane se silným, úrodným a užitečným stromem, který nespadne ani při největší vichřici. Uveďme si příklad z běžného života, představme si, že máme dva smrky. První zasadíme do kamenité půdy uprostřed louky a druhý do dobrého lesního porostu, kde již roste mnoho stromů. První strom sice vzroste, ale jakmile přijde první větší vítr, strom se vyvrátí i s kořeny a dopadne na zem. Zato ten druhý strom bude stát i za největší vichřice a žádný vítr jej nedokáže srazit k zemi, protože je zasazen do dobré půdy a má oporu v ostatních stromech ve svém okolí. Myslím, že tak je to i v našem každodenním životě. Pokud jsme svou víru zasadili do dobré, kvalitní půdy, najdeme si někoho, na kterého se můžeme vždy spolehnout, překonáme i ty největší obtíže a strasti, které nás během naší pozemské pouti potkají. Teď je jen na našem rozhodnutí, zdali svůj strom víry zasadíme do správné půdy, budeme jej pravidelně zalévat a hnojit. Ať strom naší víry roste a nese co nejlepší plody, všem přeje                                                                                                                                                                                                                                                                              Vašek Slivka

Druhy obsahu: