Královská návštěva v MŠ a ZŠ Vlkoš

V den svátku Tří králů jsme s dětmi z Mateřské a Základní školy ve Vlkoši prožili tři krásná setkání. Ve školce jsem si před vyučováním „vypůjčila“ tři děti, které jsem oblékla za krále a spolu jsme navštívili všechny třídy ve škole a na závěr i jejich školku.

Přečetli jsme a doporučujeme

Oživ plamen                                    Josef Hrdlička 

 

„Proto ti kladu na srdce, abys oživoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou“ (2 Tim 1,6)

Úvodník - leden 2017

Přátelé radosti

 

Rosteme ve víře - Biblistika

Historické knihy

Svatý José Gabriel del Rosario Brochero

Svatý José Gabriel
del Rosario Brochero

Argentinský lidový misionář, který se úplně vložil do služby chudým.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Chvála Kristu!

Kojetínské 250. výročí

Milí věřící z přerovského děkanátu, srdečně Vás zvu do Kojetína, kdy si v sobotu 11.2. 2017 připomeneme 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu. Mši svatou, která začne v 15 hodin, bude celebrovat Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup.

Životní výročí biskupa Josefa Hrdličky

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, se 19. ledna dožívá životního jubilea – 75 let života. Za tato požehnaná léta poděkuje v olomoucké katedrále 21. ledna 2017 v 10 hodin mší svatou, na kterou jste všichni srdečně zváni.

Také my se chceme připojit k řadě gratulantů a vyprosit u Pána panu biskupu Josefovi hojnost požehnání, stálou ochranu Panny Marie a pevné zdraví do dalších let jeho života.

Stránka pro mládež

Ohlédnutí za adventní
duchovní obnovou mládeže

Pozdrav ze semináře

Milí čtenáři, mám radost, že Vás mohu znovu informovat o všem, co se děje v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Máme bohatý program. Proč Vám jej tedy nepřiblížit?

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku