Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Oslava 70. narozenin otce arcibiskupa Jana Graubnera

Olomouc, katedrála sv. Václava

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Úvodník - červen 2018

Vážení čtenáři,

Slovo z Charity

Milí farníci,

Světec měsíce

Blahoslavený Stefan Sándor

maďarský salesián, mučedník komunismu

Rosteme ve víře

CÍRKEVNÍ DĚJINY

VIII. – II. vatikánský koncil

Příprava koncilu

Lurdy... místo zázraků

České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů uskutečnilo tak jako každý rok svou řádovou pouť k Panně Marii Lurdské, které se také zúčastňuji. Letos se uskutečnila ve dnech 3.-7.5.2018. V tomto termínu se již tradičně sjeli do Lurd členové a příznivci Maltézského řádu, stejně jako členové maltézských pomocných organizací, aby zde spolu s velkým počtem nemocných uctívali Pannu Marii. Každoročně se zde sejde téměř deset tisíc poutníků z celého světa.

Kaple sv. Jiří na Horním náměstí

Milí čtenáři, mám velkou radost, že se nám v Přerově podařilo dokončit a slavnostně předat do užívání opravenou kapli sv. Jiří na Horním náměstí. Ačkoli jsem se slavnostní hodové mše svaté nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit, dostalo se mi od Vás mnoha milých slov, která vyjadřovala spokojenost, a že se Vám současný stav kaple líbí. Děkuji všem.

Generální oprava probíhala v letech 2014 – 2018. Celková cena podle Smlouvy o dílo s firmou RAPOS a.s. z Holešova, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele stavby, činila 2 557 310 Kč.

Stránka pro mládež

Pozdrav z Teologického konviktu

Milý čtenáři,

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku