Víkend matek

Konečně mi letos bylo dopřáno zúčastnit se duchovně relaxačního pobytu pro ženy, který už po 15 organizuje společenství Modlitby matek. V páteční podvečer jsme se sjely na faru v Újezdě u Uničova. Celkem 28 maminek, 4 kněží a jedno usměvavé miminko. Farní budova z konce 18. stol. s citlivě zrenovovaným interiérem, s krásnou kaplí a rozsáhlou zahradou, mě naprosto uchvátila. Po společné modlitbě matek za naše děti v kapli následoval společenský večer s oblíbeným kolečkem.

Primice ("panáčkova svajba")

Podle P. A. Šuránka, P. V. Kosmáka a P. F. Zgody

Bývávalo pýchou celé obce, když někdo z rodáků dosáhl kněžského stavu, a tak na primici – první mši svatou, kterou novokněz po vysvěcení slouží, přicházelo celé široké okolí. Někteří prý přišli i z takové dálky, že cestou prošlapali střevíce. Účast každému stála za to a příslušná obec se „mosela okázať“.

Úvodník - duben 2017

Vážení farníci přerovského děkanátu,

Světec měsíce

Svatý Bonifác

Misionář 8. století, který šířil křesťanství ve střední Evropě

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Skutky apoštolů

Emeritní papež Benedikt XVI. slaví své 90. narozeniny

Věku 93 let se dožil papež Lev XIII. Tento rok jsme se dočkali narozenin emeritního papeže Benedikta XVI., který slaví své 90. narozeniny na slavnost Vzkříšení Páně 16. dubna. Můžeme tedy říci, že je druhým nejstarším papežem za dva tisíce let, byť již „v důchodu“. Rád bych životní jubileum tohoto Božího muže přiblížil malou reflexí. Začneme však od někoho jiného. Kdo z nás by neměl živou vzpomínku na papeže, dnes už svatého, Jana Pavla II. Tento světec oslovoval každý národ a každou věkovou skupinu svou opravdovostí, statečností a entuziasmem.

Tým děkanátních pracovníků

Milí farníci,

jmenuji se Emilie Šmídová a pracuji jako pastorační asistent v Oblastní charitě Přerov. Pocházím z Přerova a ve farnosti se již řadu let věnuji schole, organizaci letních táborů a jiných akcí pro děti, a také výuce náboženství.

Slovo z Charity

Domácí hospicová péče

Moto:                                            „Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec.

            Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním.

            Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

 

Stránka pro mládež

Jarní ministrantský víkend

Drazí čtenáři,

Vydařená víkendovka aneb . . . .

… aneb Díky postu, poporostu

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku