Okénko z Centra pro rodinu Ráj se sídlem v Pavlovicích u Přerova

 

Děti potřebují přijetí a svědectví ze života

Současný svět ukazuje, že už nestačí děti ve školách jen učit. Děti potřebují příklady ze života, zažívat pocit bezpečí, jistoty. Snad i právě proto vznikl před dvaceti lety cyklus preventivních besed Etické otázky každého dne, se kterým přicházím do základních škol v okolí Přerova.  

Slovo z Charity

Milí farníci,

Milosrdní jsou blahoslavení . . .

„Milosrdenství je opravdová forma poznání. Víme, že k poznání se dochází prostřednictvím různých forem. Poznává se skrze smysly, poznává se intuitivně, prostřednictvím rozumu a dalších forem. Je však také možné dojít k poznání skrze prožitek milosrdenství, protože milosrdenství otevírá bránu mysli, aby bylo možno lépe chápat tajemství Boha i naší osobní existence.

Fatimské jubileum v Křenovicích u Kojetína

Na letošní rok připadá 100. výročí, kdy se dne 13. 5. 1917 zjevila v portugalské Fatimě třem malým dětem Panna Maria a sdělila jim tři tajemství. Naléhavě děti žádala, aby činily pokání a oběti za spásu hříšníků. Opakovaně zdůrazňovala modlitbu svatého růžence, který je klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru. Zjevení se opakovalo ještě pětkrát, a to vždy 13. dne v měsíci až do října.

Připomínka 250. výročí přenesení milostné sochy

Oslavy 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu, zahájené 11. 2. mší svatou, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a uděloval při ní zároveň svátost nemocných, mají na programu další událost. V sobotu 13. 5. bude požehnána kaple sv. Anny, která stojí v blízkosti silnice mezi Kojetínem a Měrovicemi nad Hanou, na katastrálním území Kojetína, ve vzdálenosti asi 2,5 km od kojetínského chrámu. Tato kaple byla postavena Tobiášem DeMarkem kolem roku 1700.

Pozdrav ze semináře

Drazí farníci,

po delší době Vás zdravím z gymnázia v Kroměříži. Rád bych Vás všechny touto formou pozval na kněžské svěcení a primiční mši svatou. Svěcení přijmu, dá-li Pán, v sobotu 24. června v 9:30 v Olomouci. Svěcený budu sám, proto věřím, že v katedrále bude dostatek místa pro Vás všechny, kteří se rozhodnete mě v tento důležitý den doprovodit svou modlitbou a přítomností. Všechny Vás srdečně zvu.

Jen tak ve stručnosti

Kaple sv. Jiří

     Ještě jednou děkuji zastupitelům města Přerova za příspěvek 200.000,- Kč na provedené opravy kaple sv. Jiří. Také děkuji všem, kdo nám od prosince 2016 pomohli svými dary, celkem se za pět měsíců ve sbírkách a darech vybralo na tento účel 96.991,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Víkend matek

Konečně mi letos bylo dopřáno zúčastnit se duchovně relaxačního pobytu pro ženy, který už po 15 organizuje společenství Modlitby matek. V páteční podvečer jsme se sjely na faru v Újezdě u Uničova. Celkem 28 maminek, 4 kněží a jedno usměvavé miminko. Farní budova z konce 18. stol. s citlivě zrenovovaným interiérem, s krásnou kaplí a rozsáhlou zahradou, mě naprosto uchvátila. Po společné modlitbě matek za naše děti v kapli následoval společenský večer s oblíbeným kolečkem.

Primice ("panáčkova svajba")

Podle P. A. Šuránka, P. V. Kosmáka a P. F. Zgody

Bývávalo pýchou celé obce, když někdo z rodáků dosáhl kněžského stavu, a tak na primici – první mši svatou, kterou novokněz po vysvěcení slouží, přicházelo celé široké okolí. Někteří prý přišli i z takové dálky, že cestou prošlapali střevíce. Účast každému stála za to a příslušná obec se „mosela okázať“.

Noc kostelů:www.nockostelů.cz

Přerov

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku