Přípra mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Setkání po mši na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Úvodník - květen 2017

Milí čtenáři Slova,

Světec měsíce

Blahoslavená Emilie Fernández Rodríguez

 „Košíkářka“ a mučednice je první blahoslavenou Romkou. Novou přímluvkyni v nebi mají od soboty 25. března 2017 Romové. V jihošpanělském městě Almería totiž toho dne byla – společně se 114 dalšími mučedníky – za blahoslavenou prohlášena Emilie Fernández Rodríguez, čtyřiadvacetiletá oběť španělské občanské války (1936 – 1939). Je tak teprve druhou blahořečenou osobou romského původu a první blahořečenou romskou ženou.

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Pavlovy listy – 1. část

Život sv. Pavla

Emeritní papež Benedikt XVI. slaví své 90. narozeniny

Rok 1958 byl obrovským mezníkem na poli jeho života. Stává se tak nejmladším profesorem Teologie na světě ve věku 31 let, a to obhájením disertace „Teologie dějin v díle sv. Bonaventury.“ Stal se nyní profesorem na plný úvazek. Dogmatickou a fundamentální teologii přednášel na univerzitách ve Freisingu, Bonnu, Münsteru a Tübingenu. Zde v Tübingenu vznikla snad jeho nejznámější kniha Úvod do křesťanství, která je souborem přednášek (1968). V Řezně se pak stává vedoucím katedry dogmatické teologie a dějin dogmatu. Zastával zde také místo prorektora univerzity.

Tým děkanátních pracovníků

Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví

Stránka pro mládež

Arcidiecézní setkání ve Zlíně 

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku