Tým děkanátních pracovníků

Drazí Boží přátelé.

V tomto čísle děkanátního časopisu Slovo se mají představit Animátoři a kaplan pro mládež. Kaplanem pro mládež jsem od roku 2015. Náplň mé práce je věnovat se mladým v děkanátu Přerov.

Jednou za měsíc se scházíme s animátory děkanátu, kde domlouváme akce, které se budou konat v nejbližší době. Schází se asi 10 animátorů + mládežnický zástupce za děkanát, kterým je Václav Slivka.

Stále živé poselství Fatimy

Papež Jan Pavel II. a sestra Lucie, nejdéle žijící svědkyně zjevení Panny Marie v roce 1917 v portugalské Fatimě, se setkali ve výročí zjevení 13. května 1991. Oba zemřeli v roce 2005. Sestra Lucie ve věku 98 let.  

                              1917 -  2017   100 let

Nenechat si zhasnout světlo víry

Začátek roku 2017 ve školce sv. Josefa v Kojetíně

Začátek nového roku v Mateřské škole byl radostný. První den po vánočních prázdninách jsme se v kostele poklonili dítěti Ježíši. Děti nezůstaly jen u Betléma, ale spontánně od jesliček přešly před svatostánek, aby i zde pozdravily Pána Ježíše. My, dospělí, jsme měli upřímnou radost z toho, že děti ví, kde mohou nalézt spojení s nebem. A proto, že jsme ještě na zemi, patří k radosti i lidské obdarování. Cesta z kostela vedla zpět do mateřské školy, kde pod stromečkem čekala na děti spousta dárků.

Vánoční písničky u jesliček v Říkovicích

V neděli 25. 12. 2016 jsme oslavili příchod Ježíška vánočními písničkami u jesliček v Říkovickém kostele. Ministranti a děti si společně s paní katechetkou připravili vánoční pásmo, které navázalo na mši svatou. Na varhany a housle hrál Josef Zanáška, na flétnu Martin Pospíšilík. Zpěvem doprovázely Eliška Zahradníčková, Daniela Dočkalová a Leona Černá, která také hrála na flétnu. Celý program zorganizovala a zrežírovala katechetka Mgr. Elena Pospíšilíková. Prožitek z hudby doprovázel také vizuální zážitek. Na plátno vpředu se promítal obraz z chóru hrajících hudebníků.

Stránka pro mládež

Silvestr na Hostýně

Pozdrav ze semináře

Drazí farníci, chvála Kristu!

AMORIS LEATITIA – RADOST LÁSKY – exhortace papeže Františka

TŘETÍ KAPITOLA - POHLED K JEŽÍŠI - POVOLÁNÍ RODINY

Z pastýřského listu otce arcibiskupa

Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,

– aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým mužům,

– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,

Jen tak ve stručnosti

Plány na rok 2017

Slovo z Charity

Tříkrálová sbírka 2016

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku