Pastorační rada farnosti Předmostí

Předmostí, fara

Setkání seniorů

Fara v Přerově

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Děkanátní modlitby mládeže

Tovačov

Modlitby Fatimského apoštolátu

Fara v Přerově

Uspávání broučků

Pavlovice

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Video: P. Opatrný - Jak potěšit zpovědníka

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku