Oslava výročí Centra pro rodinu

Pavlovice

Putování přerovských rodin na Hostýn

Svatý Hostýn

Děkanátní modlitby mládeže

Přerov

Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Slavnost Těla a Krve Páně

Mše svaté v Přerově. 8:00 a 18:30

Pastorační rada farnosti Přerov

Fara v Přerově

Kavárna pro seniory

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby Fatimského apoštolátu

Přerov, Šířava

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku