"I tanec může být modlitbou"

Myšlenka tančit biblické tance v nás s Evou zrála už dlouho. Když jsme loni vytvářely program pro Noc kostelů, napadlo nás zařadit do něj právě biblické tance. A tak se od března 2016 začalo scházet malé sedmičlenné společenství, jehož původním cílem bylo jen nacvičit pár tanců pro Noc kostelů. To jsme ještě netušily, jak moc nás tance chytnou za srdce. Když Noc kostelů skončila, ani jsme moc neváhaly. Všechny jsme věděly, že v tancích chceme pokračovat.

Hromniční pouť matek

Jako každý rok, tak i letos se 4.2. konala Hromniční pouť matek ve Šternberku, v kostele Zvěstování Panny Marie. Maminky z kokorské farnosti putovaly poprvé minulý rok. I letos se opět domluvily a vyrazily. Nakonec jen tři, ostatní většinou kvůli nemoci musely zůstat doma. Pouť začala modlitbou radostného růžence, při níž byla příležitost ke svaté zpovědi. Po ní následovala v  deset hodin mše svatá, při které matky obětovaly svíci za ochranu a dar víry pro své děti a odvrácení zla od svých rodin.

Karneval v přerovské mateřince

„Dobré ráno, vy jste si dnes přivstali,“ vítá paní učitelka příchozí. „Adámek dnes nemohl dospat, tak jdeme o hodinu dříve,“ odpovídá tatínek. Adámek zatím vytahuje masku draka a ukazuje dračí čepici.

Přečetli jsme a doporučujeme

O citech a dalších složitých věcech člověka                                                                                                          Józef Augustyn SJ 

 

Otázky a odpovědi

P. Józef Augustyn je polský jezuitský kněz, který se mnoho let věnuje duchovním cvičením a osobnímu duchovnímu vedení. Přednáší, působil i jako poradce při polském ministerstvu školství.

8. farní ples Kokory doprovázený bohatým programem

 

Ohlédnutí za XXII. farním plesem okem pořadatele

 

Chci upřímně poděkovat všem, kteří jste si udělali 21. ledna čas a přišli jste. Byli jste skvělí a bylo vidět, že se dobře bavíte. Skupina ROKY opět nezklamala a protáhla naše taneční svaly. Místa na tancování bylo dost, a tak taneční odborníci i my laici jsme mohli ukázat, co v nás je. Všiml jsem si také hojné účasti starší seniorské generace. I vám patří dík. Asi budu muset opět připomenout svým rodičům, že ještě nejsou tak staří, aby na ples nemohli přijít.

Úvodník - únor 2017

Milí věřící přerovského děkanátu, dostává se Vám do ruky únorové číslo děkanátního časopisu a my v Kojetíně se můžeme s Vámi podělit o radost. Slavíme 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu. Toto výročí si připomeneme 11. 2. slavením mše svaté, kterou bude v 15 hodin celebrovat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

S touto událostí je spojena i modlitba, kterou se věřící v Kojetíně modlí již 250 let s malými obměnami a v současné době vždy po mši svaté. Rád se s Vámi o tento duchovní poklad rozdělím -

Rosteme ve víře

NOVÝ ZÁKON

 

Latinsky Novum testamentum je soubor 27 křesťanských spisů, které církev uznala za inspirované (napsané pod vedením Ducha svatého) a zařadila je do souboru (kánonu) Písma svatého. Český vyraz ,,Zákon“ je mezi evropskými i mimoevropskými jazyky dost ojedinělý. Když srovnáme toto označení s jinými slovanskými jazyky, tak zjistíme, že většinou používají označení, které bychom mohli přeložit jako smlouva.

Materiál

Místní bratrské společenství sekulárního františkánského řádu

Již řadu let se v naší farnosti schází místní bratrské společenství sekulárního, tedy „světského“ františkánského řádu, v současné době v počtu 13 profesních členů. To znamená, že 13 bratří a sester, pocházejících jak z přerovské, tak blízkých i vzdálenějších okolních farností, složilo sliby, kterými se zavázalo zachovávat evangelium po vzoru sv. Františka z Assisi. Řeknete si možná, že jde o závazek nelehký, a je to skutečně tak. Ale závazek může být dobrým pomocníkem tomu, kdo po takovém životě skutečně touží, přestože si je vědom své slabosti a možná i nehodnosti.

Světec měsíce

Svatý Pankrác

mladý mučedník  

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku