Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Mše svaté:

Přerov 8:00 a 18:30

Předmostí v předvečer 22. 6. v 18:00

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Katecheze a příprava biřmování dospělých

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Mše slavnosti Narození sv. Jana Křtitele

Předmostí, kostel

Setkání seniorů

Fara v Přerově

Mše svatá slavnosti Těla a Krve Páně

Předmostí, kostel

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku