Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Začátek kurzu CPR

Hradčany

Výlet dětí z náboženství

Luhačovice

Modlitby matek

Fara v Přerově

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Májová pobožnost v nemocnici

Nemocnice LDN

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše pro děti s přípravou na přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo dětí

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku