Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Ranní mše svatá v 8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Hodová mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Mše svaté:

Přerov 8:00 a 18:00

Předmostí 18:00

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Hodová mše svatá v Lověšicích

Lověšice

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Kněžské svěcení

Olomouc, katedrála

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku