Farní oběd

Přerov, Sonus

Modlitby mládeže

Kojetín, kostel

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Korálkování pro I. stupeň

Přerov, Sonus

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše za zemřelé kněze

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání farní rady

Přerov, fara

Korálkování pro II. stupeň

Přerov, Sonus

ROŠŤÁK - Říjen 2019

 

Milí farníci,

  

dne 30. listopadu 2019 si budeme připomínat 100 let od vydání papežského listu Maximum illud papeže Benedikta XV., který vybízel k novému misijnímu úsilí hlásat radostnou zvěst evangelia, v době, kdy se celý svět vzpamatovával z utrpení první světové války. Benedikt XV. v tomto listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska. V duchu tohoto výročí vyhlásil papež František měsíc říjen 2019 jako mimořádný misijní měsíc.

 

Dny důvěry v Taizé

Chtěli bychom Vás srdečně pozvat na víkendové setkaní Taizé pro mladé, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 18.-20. října 2019. Od pátku do neděle se účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu.

Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách a workshopy.

Téma setkání bude letos provázáno s úryvkem z Písma:

„Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere“ (Sk 20,35).

Přihlásit se můžete na webových stránkách www.dnyduvery.cz

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku