Program společenství Lorenco

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitba za Charitu

Fara v Přerově

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Mše svatá slavnosti sv. Petra a Pavla

Předmostí, kostel

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Hodová mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Mše slavnosti Narození sv. Jana Křtitele

Přerov, sv. Vavřinec

Kněžské svěcení: Jan Berka

Olomouc, katedrála

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku