Spolčo dětí

Centrum Sonus

Slavnost Všech svatých

Mše svaté v Přerově 8:00 a 18:00

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec (úterý)

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Mše svatá ze slavnosti Všech svatých

Předmostí, kostel

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Změna času

Změna večerních bohoslužeb ve všední dny v kostele sv. Vavřince se posouvá na 18:00

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Mše za nemocné a společné udělování svátosti nemocných

Přerov, svatý Vavřinec +

Zpovídání od 8:00

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku