Velikonoční ples CPR

Pavlovice, KD

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše pro děti s přípravou na přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Kavárna pro seniory: Wachau - údolí Dunaje

Ve středu 10. 5. 2017 od 16 hod. Vás zveme na centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku s promítáním fotografií. O Wachau - údolí Dunaje bude vyprávět Jiří Balcárek. Těšíme se na Vás. 

Úvodník - březen 2017

Milí čtenáři,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přerově

Stopy evangelíků v Přerově sahají až do doby Jednoty bratrské, která zde měla významný sbor a školu, kde působili Jan Blahoslav, J.A.Komenský, Matěj Červenka a další bratrští kazatelé a pedagogové. Tato duchovní linka byla sice vlivem nepříznivých historických událostí přervána, nikoli ale zapomenuta a evangelíci, po Tolerančním patentu 1781 legálně působící v Čechách i na Moravě, navázali na duchovní kořeny Jednoty bratrské.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku