Koncert duchovní hudby

Přerov, sv. Vavřinec

Vánoční svatá zpověď v Předmostí

Předmostí

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Rorátní mše svatá

Předmostí

Koncert duchovní hudby

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby matek

Fara v Přerově

Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku