Modlitby matek

Fara v Přerově

Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání

Centrum Sonus

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Pastorační rada farnosti Přerov

Fara v Přerově

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

První májová pobožnost

Přerov, Šířava

Ranní mše svatá v 9:00 (státní svátek)

Přerov, sv. Vavřinec

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

Centrum Sonus

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku