Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby Fatimského apoštolátu

Fara v Přerově

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Mariánské večeřadlo

Předností, kostel

Raní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Úvodník - červen 2018

Vážení čtenáři,

Slovo z Charity

Milí farníci,

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku