Posezení na faře v Předmostí

Předmostí, fara

Adorace a požehnání

Předmostí, kostel

Hodová mše svatá v Předmostí

Předmostí, kostel

Adorační den: 16:00 - 18:30

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Modlitby Fatimského apoštolátu

Fara v Přerově

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Státní svátek: Mše svatá v 9:00

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku