Spolčo dětí

Centrum Sonus

Začátek přípravy rodičů na křty dětí

Centrum Sonus

Boží Tělo v Předmostí

Předmostí, kostel

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Biřmování v Přerově

Přerov, sv. Vavřinec

Nácvik biřmování

Přerov, sv. Vavřinec

Poslední májová pobožnost

Přerov, sv. Vavřinec

Slavnost Těla a Krve Páně

Mše svatá v Přerově: 8:00 a 18:30

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku