Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Herní večer pro mládež na Sonusu

Centrum Sonus

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Děkanátní modlitby mládeže

Přerov, sv. Vavřinec

Duchovní obnova na Velehradě

Velehrad

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá za zemřelé kněze děkanátu

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku