Farní kostel sv. Petra a Pavla v Penčicích opravili dobrovolníci....

V minulosti krásný a bohatý kostel v Penčicích, zdaleka viditelný, posazený do malebné krajiny, dominanta obce a celého širokého okolí. Ještě před nedávnem neudržovaný, zanedbaný, ve zchátralém stavu. Sliby, že se kostel opraví, nebyly naplněny.

Rosteme ve víře

Ctnosti a neřesti

Drazí čtenáři této rubriky! V redakční radě jsme se dohodli, že jedno cestování na stránkách našeho časopisu stačí, a tak jsem jako služebně starší dal s cestováním prostor novému přerovskému jáhnovi. Přece jenom je jeho destinace poněkud exotičtější a možná tedy i přitažlivější. V dalších číslech bychom se na této stránce měli setkávat nad tématem ctností a neřestí. Dnes bychom se zamysleli, co vlastně ctnost a neřest je a jak se měnil pohled na tyto fenomény v průběhu staletí. 

Kříž

Mezi mocí a pravdou

Prázdninový pozdrav ze Semináře

 

Milí farníci,

Rozhovory

Milí čtenáři, představujeme Vám nového kojetínského jáhna Mgr. Stanislava Trčku.  
 

Zápisky ze Svaté země


Milí čtenáři,  

jak jsem psal minule, očekával jsem lepší události, které opravdu přišly, a to hned v dalších dnech. Ve svých zápiscích bych se s Vámi nyní rád podělil o dojmy, které ve mně vyvolaly návštěvy některých míst, souvisejících s Kristovým utrpením.

Světec měsíce - Svatí mučedníci Kornelius, papež a Cyprián, biskup

 

Během pronásledování křesťanů za císaře Decia (249-251) někteří křesťané víru zapřeli, nebo podplatili úředníky, aby jim vydali potvrzení, že obětovali bohům. Když se chtěli vrátit do církve, někteří biskupové je odmítali přijmout (rigoristé). Kornélius, biskup římský a Cyprián, biskup kartaginský, zaujali pozici mírnější: přijmout je zpět po vykonaném pokání.

Ohlédnutí za jáhenským rokem

 

Když jsem před rokem nastoupil jako jáhen do Kojetína, běželo mi hlavou mnoho otázek: např. jestli zvládnu tuto službu? Co lidé – přijmou mě a já je? … Velmi brzy jsem zjistil, že tyto otázky a strach jsou zbytečné. Jsem přece ve službách Krista! A pokud se mu jednou člověk odevzdá, tak ho Bůh nenechá na holičkách!

Římskokatolická farnost Předmostí

Základní informace o Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí.

Římskokatolická farnost Přerov

Základní informace o Římskokatolické farnosti Přerov.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku